10 niewygodnych pytań o przetarg. ZTM odpowiada dość… lakonicznie.

Zadaliśmy kilka istotnych, ale niewygodnych pytań. Urzędnicy już odpowiedzieli.

Odpowiedzi na pytania znajdują się pod ostatnim pytaniem, w formie pliku PDF.

Pytanie nr 1: Na jakiej podstawie ZTM ustalił termin uruchomienia zajezdni na 5 miesięcy, dowodząc jeszcze kilka miesięcy temu, że budowa samej myjni zajmie 8 miesięcy?

Pytanie nr 2: Na jakie podstawie ZTM określił zapotrzebowanie terenu pod stworzenie zajezdni?

Pytanie nr 3: Z jakiego powodu ZTM wymaga powierzchni wielkości 12 000 m^ skoro dziś, MPK Kielce wykorzystuje teren niemal dwukrotnie mniejszy (mowa o terenie dla autobusów unijnych)?

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający należycie zabezpieczył interes publiczny w zakresie stosownego wydzielenia terenu o wymaganej powierzchni w przypadku, jeśli zaoferowany przez podmioty przystępujące teren byłby wykorzystywany do innych celów? W jaki sposób ZTM Kielce chce kontrolować stałą i pełną dostępność terenu o powierzchni 12 tys. m2 w sytuacji, kiedy podmiot realizujący umowę będzie wykorzystywać go na przykład do realizacji innych umów zawartych z Zamawiającym?

Pytanie nr 5: Dlaczego Zamawiający kolejny raz stosuje w SIWZ zapisy, które w poprzednim postępowaniu przetargowym zostały uznane przez Krajową Izbę Odwoławczą za niezgodne z prawem, narażając tym samym podatników na kolejne koszty związane z procedurą odwoławczą?

Pytanie nr 6: Jak często Zamawiający kontrolował stan pojazdów będących jego własnością w ciągu ostatnich 5 lat. Jaki był zakres kontroli? Proszę o przekazanie protokołów kontroli stanu autobusów będących jednocześnie mieniem publicznym.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający, mając ogromną wiedzę na temat infrastruktury transportowej w Kielcach, jest w stanie wskazać nieruchomość położoną w granicach administracyjnych miasta, na której znajduje się automatyczna, mechaniczna myjnia pojazdów z obiegiem zamkniętym wody, zapewniająca codzienne umycie ściany czołowej, obu boków oraz ściany tylnej autobusów?

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający ma świadomość faktu, iż w granicach administracyjnych miasta Kielce nie został uchwalony dla żadnego obszaru Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dopuszcza budowę bazy transportowej?

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający ma świadomość, że każdy podmiot gospodarczy, z wyłączeniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, który będzie chciał stworzyć bazę transportową, będzie musiał realizować ją w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy?

Pytanie nr 10: Wobec punktu 9 i 10 prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu Zamawiający, posiadając wiedzę, że w Kielcach nie istnieje inny niż zajezdnia MPK Kielce, teren, który spełniałby warunki określone w SIWZ, celowo ogranicza dostęp innych podmiotów do udziału w przetargu?

Odpowiedzi ZTM KIELCE

[pdf-embedder url=”http://komunikacja-kielce.pl/wp-content/uploads/2018/04/edited_SKMBT_C22018042712380.pdf” title=”Pytania do przetargu”]