Priorytet dla komunikacji miejskiej przy cmentarzu w Cedzynie! Remont powoli dobiega końca.

Byliśmy na placu rozbudowy ul. Cmentarnej w Kielcach. Okolica cmentarza nie do poznania, a projekt budowy zrealizowany wręcz wzorcowo – przynajmniej jeśli chodzi o transport zbiorowy.

Dwa duże miejsca postojowe

Ku zdziwieniu w projekcie zaplanowano aż dwa duże przystanki autobusowe. Pierwszy przystanek, tuż po skręcie z ul. Cmentarnej ma długość nieco ponad 60 metrów.

Zmieści trzy autobusy przegubowe i jeden pojazd standardowej długości. Druga zatoka ma blisko 90 metrów i ciągnie się wzdłuż sklepów z kwiatami i zniczami, przez całą długość parkingu. Zmieści się w niej aż 5 pojazdów przegubowych lub 7 standardowej długości. Oba przystanki zostały wybudowane w linii prostej, w bus-pasie (bez zatok) co znacząco wpłynie na komfort wymiany pasażerów. Zastosowane po raz kolejny krawężniki profilowane poprawią znacznie komfort użytkowania, przede wszystkim niwelując problem różnicy wysokości i odstępu między autobusem a pojazdem. Krawężnik ma 16 cm oraz specjalny profil, umożliwiający najazd autobusu kołem. Fotogaleria dostępna pod artykułem.

Łatwiej we Wszystkich Świętych

Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych, szczególnie w rejonie cmentarza komunalnego, od kilku lat wołała o pomstę do nieba. Autobusy zatrzymywały się blisko 500 metrów od bramy nekropolii, a przystanek początkowy był jeszcze dalej. Samochody osobę zaś dojeżdżały do parkingu kilka metrów od wejścia, dlatego komunikacja miejska nie stanowiła dobrej alternatywy. Teraz autobusy poruszać się będą wydzielonym BUS PASEM w każdą ze stron, dlatego transport zbiorowy stanie się wręcz doskonałą alternatywą dla odwiedzających groby. Transport osobowy został poprowadzony prosto do ul. Zielnej, wjazdy na parking zrobiono od drugiej strony, a pod bramę cmentarza wjedzie tylko transport zbiorowy.

ZTM szykuje zmiany

Okazuje się, że oprócz inwestycji w infrastrukturę, zmiany szykuje również Zarząd Transportu Miejskiego. Idąc w ślad za innymi miastami, autobusy linii specjalnych prawdopodobnie kursować będą inaczej, niż jak co roku. ZTM przymierza się do wprowadzenia modyfikacji rodem z Warszawy. Na przystankach końcowych mają znajdować się kontrolerzy ruchu i autobusy rezerwowe, które będą uzupełniały ofertę przewozową (bez rozkładów) w zależności od decyzji pracownika ZTM. Jeżeli nadzór ruchu stwierdzi, że autobus jest pełen, ten odjedzie, a na jego miejsce podstawiony zostanie kolejny. Zapewni to szybką i komfortową podróż dla wszystkich pasażerów.

Wprowadzenie zmian zapewne dotknie również siatkę połączeń linii specjalnych, ale na dzień dzisiejszy jest za wcześnie by o tym mówić. Będziemy informować Was na bieżąco.

O projekcie

Planowana data zakończenia: 30 wrzesnia br. 

Ul. Cmentarna stanowi główne połączenie centrum miasta ze znajdującym się na tym obszarze cmentarzem komunalnym Kielce-Cedzyna, będącym największą nekropolią na terenie miasta, stąd podniesienie sprawności komunikacyjnej tej lokalizacji jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Zakres prac obejmuje przebudowę części drogowej w tym: miejsc zatrzymania autobusów (przystanki) oraz miejsc postojowych dla autobusów, parkingu, budowa chodników, budową oświetlenia ulicznego. Łącznie przebudowa i budowa obejmuje odcinek o długości 0,84 km wraz z przebudową parkingu przy Cmentarzu w Cedzynie z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w ilości 229 sztuk w tym 14 sztuk miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Jezdnię ul. Cmentarnej zaprojektowano o szerokości 7.0m. Dodatkowo po obu stronach jezdni zaprojektowano bus pasy o szerokości 2 x 3,5m znacząco usprawniające dojazd do cmentarza dla pojazdów komunikacji miejskiej. W wariancie realizacyjnym zaprojektowano obustronne chodniki bezpośrednio przylegające do bus pasów szerokości 2.0 i 3.0m, które zapewnią zwiększone bezpieczeństwo pieszych w szczególności w okresach dużego natężenia ruchu w tym rejonie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
Umowa nr POPW.02.01.00-26-0001/16-00