Kierowcy pracują ponad normę i nie dostają urlopów. Inspekcja Pracy w kieleckim MPK.

Państwowa Inspekcja Pracy odwiedziła kieleckie MPK – jest źle.

Pracownicy zgłaszali

Byli i obecni pracownicy notorycznie zgłaszali nam oraz radzie miasta problemy. Zaległe urlopy, praca bez przerwy po kilkanaście godzin i brak zaplecza socjalnego. Do tego gigantyczne kary za nieoszczędzanie paliwa i mobbing przełożonych.

Ostatecznie po wielu pismach i wnioskach, kontrolę przeprowadziła Powiatowa Inspekcja Pracy. Warto nadmienić, że podczas przetargu MPK zarzucało firmie „Michalczewski” naginanie godzin pracy kierowców i złe warunki socjalne.

Praca ponad normę!

Kontrola inspekcji pracy pracy potwierdziła najgorsze doniesienia. MPK nie przestrzega gwarantowanego przepisami prawa czasu pracy, odpoczynku i przerw. Oznacza to, że mogli nas wozić kierowcy przemęczeni, zagrażający pasażerom. Nie bez powodu dzienny czas prowadzenia pojazdów dla kierowców autobusów nie może przekroczyć 10 godzin. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna, przewożą setki pasażerów, a monotonna trasa męczy. Kierowcy w komunikacji miejskiej przysługują przerwy w pracy. Czas trwania przerw uzależniony jest od dziennego łącznego czasu prowadzenia pojazdu. w przypadku, gdy łączny czas prowadzenia pojazdu wynosi co najmniej 6 i nie więcej niż 8 godzin – wówczas przerwa powinna trwać co najmniej 30 minut. W przypadku, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu jest dłuższy niż 8 godzin – wówczas łączny czas przerwy powinien wynieść 45 minut. Przerwa musi być udzielona przed upływem 6 godzin dziennego łącznego czasu prowadzenia pojazdu oraz co najmniej 1 przerwa powinna trwać 15 minut. 

Kierowcy w komunikacji miejskiej przysługuje również prawo do co najmniej 11 – godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego w każdej dobie oraz 35 bądź (w niektórych wypadkach) 24 – godzinnego odpoczynku tygodniowego. W przeciwieństwie jednak do przepisów kodeksu pracy, przepisy ustawy o czasie pracy kierowców wskazują kiedy kierowca musi odpoczynek tygodniowy wykorzystać – nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od zakończenia poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. 

Zaległe urlopy i kary za „paliwo”

MPK nie daje pracownikom urlopów? Tak wynika z raportu Inspekcji Pracy, w którym czytamy, że zaległości urlopów sięgają do 2017 roku!

Kierowcy są także notorycznie karani za… nadmierne zużycie paliwa. Kary są potrącane z premii motywacyjnej. Tym samym potwierdza się fakt, któremu MPK do niedawna zaprzeczało – kierowcy dostają premię za niewłączanie klimatyzacji, bowiem klimatyzowany autobus zużywa od 8 do 10 litrów paliwa więcej na 100 km.

Jak informuje Inspekcja Pracy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do pracodawcy zostały skierowane odpowiednie środki prawne.

Czy nadal możemy czuć się bezpieczni z kieleckim przewoźnikiem?

Czym jeszcze zaskoczy nas MPK?