KIO nie rozstrzygnęła przetargu. Co dalej z komunikacją?

W czwartek o 15.30 KIO ogłosiła wyrok w sprawie przetargu na komunikację miejską.

Przetarg nie rozstrzygnięty

Krajowa Izba Odwoławcza nie rozstrzygnęła przetargu. Przypomnijmy, że sprawa ponownie trafiła na wokandę KIO zaraz po tym, gdy Zarząd Transportu Miejskiego stwierdził, że firma Michalczewski nie zdąży przygotować zajezdni w ciągu 5 miesięcy.

Prezes firmy Michalczewski jest zaś innego zdania, gdyż doświadczenie pozwala jej stwierdzić, że spełni wszystkie wymagania w wymaganym terminie.

Przedwczesna skarga

Przewodnicząca Krajowej Izby Odwoławczej stwierdziła, że skarga jest… przedwczesna, gdyż nie została jeszcze podpisana umowa z operatorem, który wygrał przetarg.

Wyrok nie przesądza o wyniku przetargu 

Jesteśmy usatysfakcjonowani tym wyrokiem. KIO przyznało nam rację, że mamy prawo prosić o taką informację, a ona dla nas jest niezbędna – mówi Zbigniew Michnicki, p. o. wicedyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Na tę chwilę zdobyliśmy już wszystkie informacje, które z punktu widzenia tego kontraktu są ważne. Ale nie mogę wykluczyć, że jeszcze poprosimy o jakieś wyjaśnienia – przyznaje Zbigniew Michnicki. Dodaje, że urzędnicy z rozstrzygnięciem przetargu zaczekają jeszcze na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia.

Warto zaznaczyć, że sprawa odwołania w żaden sposób nie przesądza o wygranej, bądź przegranej firmy Michalczewski.

Spełnienie warunków SIWZ leży jedynie w gestii wygranego, gdyż w przypadku niedopełnienia warunków umowy, firma będzie płacić 1000zł dziennie, dopóki wszystkie wymogi nie zostaną spełnione.

Pewne jest jedno – firma Michalczewski łatwo się nie podda, a my będziemy wspierać jej działania i będziemy monitorować każdy ruch urzędników.