Konkurs na stanowisko Dyrektora ZTM dla każdego? Miasto stawia niskie wymagania. „Nowego Dyrektora ZTM czeka ciężka praca”

Dzień po opuszczeniu stanowiska przez Dyrektora M. Sosnowskiego, Prezydent ogłosił konkurs na jego miejsce.

Odstajemy na tle innych

Wymagania postawione w konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, są dość kontrowersyjne. Zdecydowanie odstajemy na tle innych miast, które w ostatnim czasie poszukiwały Dyrektorów wydziałów zarządzających transportem publicznym.

Na Śląsku:  potencjalny kandydat musiał wykazać się wykształceniem wyższym magisterskim (o kierunku transport, prawo, administracja, ekonomia lub zarządzanie), co najmniej 5-letnim stażem pracy (w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w związanej z zarządzaniem transportem zbiorowym. Dyrektorem Zarządu Transportu Metropolitarnego została Małgorzata Gutowska, która karierę zawodową zaczynała jako główna księgowa, później objęła funkcje kierownicze. Była prezesem zarządu i dyrektorem generalnym dwóch spółek należących do Arriva Bus Transport, następnie – przez osiem lat – pełniła funkcję dyrektora operacyjnego w regionie południowym . Od września 2018 roku pracowała w Departamencie Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W Krakowie: potencjalny kandydat musiał wykazać się wykształceniem wyższym magisterskim (o kierunku transport, prawo, administracja), co najmniej 5-letnim stażem pracy (w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym w związanej z zarządzaniem transportem zbiorowym. Dyrektorem nowego Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) został Łukasz Franek, wcześniej zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Jest absolwentem Zakładów Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Eksperci sceptyczni

Jeżeli ambicją nowych władz miasta jest stworzenie realnej alternatywy wobec samochodu osobowego w Kielcach, to nowego Dyrektora ZTM czeka ciężka, merytoryczna pracamówi Michał Pyzik, autor Planu Transportowego dla miasta Kielce. Transport zbiorowy w Kielcach potrzebuje wiele fundamentalnych zmian, takich jak choćby remarszrutyzacja linii czy przebudowa układu przystankowego. Można być pewnym, że opór co do rewolucyjnych zmian, zarówno wśród urzędników jak i społeczeństwa początkowo może być duży, dla tego tym bardziej ważnym jest, żeby profesjonalista tym procesem zmian zarządzał – wyjaśnia Michał Pyzik*

*Michał Pyzik, mgr inż., absolwent Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, współautor Planu Transportowego i Planu Mobilności dla miasta Kielce i innych dokumentów, analiz i projektów w sektorze transportu, współautor modelu makrosymulacyjnego dla miasta Kielce jak i krajowego modelu ruchu, współautor publikacji naukowych w zakresie planowania transportu i prognozowania ruchu


Kto przyjdzie?

Czy może być gorzej, niż było? Zapewne nie, ale osoba zasiadająca na takim stanowisku powinna być kompetentna. Oczywiście miasto wymagana od kandydatów znajomości działaności ZTM Kielce, lecz to nie wystarczy. Zarządzanie transportem zbiorowym to nie zwykłe zarządzanie firmą, czy przedsiębiorstwem. Komunikacja Miejska działa jak żywy organizm, która bez właściwiej wiedzy i umiejętności staje się coraz bardziej niewydolny, aż wreszcie przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje.

Lata zaniedbań ustępującego Dyrektora, przymykanie oka na przewinienia przewoźnika i wreszcie zgoda na łamanie warunków umowy sprawiły, że nowy Dyrektor będzie miał na prawdę dużo pracy, aby przywrócić porządek i właściwy sposób świadczonych usług. Praktycznie rzecz ujmując, na chwilę obecną w Kielcach jest tylko jedna osoba, która powinna zasiąść na fotelu Dyrektora ZTM. Niestety, zwyczajowe obniżenie warunków konkursu sprawia, że można przypuszczać przygotowywanie stanowiska dla konkretnej osoby.

Oferty na stanowisko Dyrektora ZTM można składać do 13 lutego włącznie.

Pełne ogłoszenie prezydenta dostępne jest TUTAJ