Korekta trasy i rozkładu linii 35. Problemem korki i kierunek jazdy.

Od soboty 12 marca zmienia się rozkład linii 35 oraz fragment jej trasy

Inny napis wyświetlacza

Kontynuując rozwój transportu publicznego, ZTM bierze na tapetę m.in. informację pasażerską. Linia 35 kursująca obecnie do… Ołowianej niewiele mówi tym, którzy słabo znają miasto. Urzędnicy postanowili przedłużyć trasę z ul. Ołowianej do ul. Podklasztornej.

Autobusy po okrążeniu osiedla odbywać będą postój na przystanku „Os. Podkarczówka” i taki również kierunek będzie na wyświetlaczu. Jest to znacznie czytelniejsze, jednocześnie odpowiadające założeniom stosowanym w innych miastach – przystanki końcowe powinny nosić nazwy dzielnic / osiedli, a unikane powinny być mało znane ulice. Kilkaminutowy postój na przystanku „Os. Podkarczówka” będzie odbywać się z umożliwieniem pasażerom zajęcia miejsca siedzącego.

Korekta czasu przejazdu

Z uwagi na notoryczne opóźnienia, ZTM przeanalizował czasy przejazdu i wprowadził korekty w rozkładzie jazdy. Zmianom podlegały czasy postojów na przystankach końcowych oraz czas przejazdu w centrum miasta.

Mocno korkujący się odcinek ul. Paderewskiego od ul. Panoramicznej do al. IX wieków Kielc spowodowany jest omijaniem przez kierowców ul. 1 Maja. Niestety mimo naszych wniosków, na ul. Panoramicznej nie zostały wprowadzone zmiany mające na celu niwelację zatorów drogowych. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jednokierunkowości na ul. Panoramicznej, co uniemożliwiłoby jazdę nią od ul. Czarnowskiej do ul. Paderewskiego. Dodatkowo, kierowcy zyskaliby dużo miejsc parkingowych. Ponowimy wniosek o zmiany w tym zakresie, w najbliższym czasie.

Nowy rozkład jazdy dostępny jest TUTAJ