Korekty w rozkładach „35” i „46” oraz nocna komunikacja na Juwenalia

Od najbliższej soboty ZTM wprowadza korekty w rozkładach jazdy linii 35 i 46. Podjęto także decyzję o uruchmieniu obu linii nocnych na czas Juwenaliów.


„35-ka” i „46-ka” do korekty

Od czasu odejścia poprzedniego Dyrektora ZTM na emeryturę, w sieci komunikacji sukcesywnie wprowadzane są zmiany. Tym razem dotkną one dwie popularne linie numer 35 i 46. Zmiany są niewielkie i dotyczą tylko godzin kursowania, co oznacza, że trasy linii pozostają bez zmian.

Zmiany na obu liniach polegają na dostosowaniu częstotliwości kursów do potrzeb przewozowych. W rozkładach będzie mieli tzw. efekt choinki. We wczesnych godzinach porannych, kiedy zapotrzebowanie przewozowe jest niewielkie, linie kursują najrzadziej, a w godzinach porannego i popołudniowego szczytu najczęściej. Jest to ogólnopolska tendencja mająca na celu poprawę oferty przewozowej przy jednoczesnej dbałości o budżet miasta. Rozwiązanie chwalą eksperci.

Zmiana w godzinach kursowania miała również na calu poprawę koordynacji pomiędzy innymi liniami tak, aby unikać „stadnych” kursów, a także poprawę punktualności obu linii.

Przykładowe rozkłady jazdy z innych miast, na których obserwujemy efekt „choinki” – najwięcej kursów w ciągu dnia oraz w szczycie i tendencja malejąca do końca dnia.

Juwenalia nocą

Na cały okres Juwenaliów, od 14 do 20 Maja Zarząd Transprotu Miejskiego uruchamia kursowanie obu linii nocnych N1 oraz N2.

Przez cały okres, na ulicy Czarnowskiej obie linie w każdym kierunku będą odbywać postoje umożliwiające przesiadki pomiędzy liniami.

Od 14 do 20 maja linie

  • N1 kursować będzie według rozkładu jazdy jak w noce „z soboty na niedzielę”
  • N2 kursować będzie według rozkładu jak w noce „z piątku na sobotę”

Zachęcamy do korzystania z nocnej oferty komunikacji miejskiej