ZTM ogłosił nowy przetarg. Na 30 przystankach będą kolejne tablice elektroniczne. Sprawdź gdzie staną!

Na przystankach pojawi się 30 nowych elektronicznych tablic informacji pasażerskiej. Musza być spójne z obecnymi, które jako jedyne w kraju są… tak duże. 

Przedmiotem przetargu prowadzonego przez ZTM Kielce jest wykonanie, dostawa i montaż dwustronnych 30 elektronicznych tablic informacyjnych. 15 tablic ma być dziesięciowierszowych, a 15 siedmiowierszowych. ZTM wybrał już lokalizacje dla tych tablic pytanie tylko, czy są tam potrzebne, jak autobus jeżdżą tak rzadko…

Tablice jednak będą się nieco różnic od tych, które już stoją. ZTM wymaga, aby na tablicach pojawiła się dokładna nazwa przystanków – na obecnych widnieje tylko nazwa ulicy, na której stoją co jest kompletną pomyłką. Tablice mogą różnić się również wyglądem, gdyż do przetargu planuje startować kilka firm.
Termin składania ofert mija 28 czerwca. O wyborze zadecydują cena (60%) oraz okres rękojmi (40%). Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia tablic najpóźniej do 30.04.2018 r.

Lokalizacje tablic dziesięciowierszowych

Lokalizacje tablic siedmiowierszowych