Przystanek na ul. Poleskiej, najwcześniej… za dwa lata! „Zbyt duże koszty”

Przystanek na ul. Poleskiej miał powstać na potrzeby linii nr 55 oraz 109. Wcześniej znajdował się tam przystanek tymczasowy, na wysokości Tesco, teraz planowana lokalizacja jest w innym miejscu, ale nie powstanie tak prędko…

Za duża odległość

Od nie dawna ul. Poleską kursuję kolejna linia – nr 109. Odległość pobija wszystkie w Kielcach, bo od Sandomierskiej do kolejnego przystanku dla obu linii wynosi aż 1,5 km! Co prawda nie jest to centrum miasta i wymagane odległości są mniejsze, ale przy ul. Poleskiej mieszka dużo ludzi i znajduje się kilka firm i lokali usługowych. Zarząd Transportu Miejskiego wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg o utworzenie przystanku na wspomnianej ulicy. MZD do wniosku się przychylił, ale… na zgodzie się skończyło. Przystanek nie powstanie szybko.

Za duże koszty

Jak informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD, dysponujemy koncepcją ich lokalizacji. Proponuje się wyznaczenie przystanków po stronie wschodniej i zachodniej ul. Polskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leszczyńską i Domaszowską na wysokości osiedla „Apartamenty Poleska”.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością:

  • poszerzenia ul. Poleskiej od strony wschodniej na odcinku ok. 100 m
  • budową dwóch peronów autobusowych
  • likwidacją kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
  • korektą lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych (przesunięcia go w kierunku południowym)
  • likwidacją kilku miejsc postojowych
  • modyfikacją oznakowania poziomego i pionowego

Ze względu na zakres planowanych prac konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Taka inwestycja, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane przy udziale UE,  nie została ujęta w budżecie na rok 2018. – wyjaśnia Jarosław Skrzydło. 

Przystanek powstanie najwcześniej w wakacje 2019 roku.