Znika pętla autobusowa w Zagórzu. Przebudowa ulicy Prostej wpłynie na siatkę komunikacji miejskiej.

1222 linia 109 Paderewskiego

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Prostej wraz z budową nowej pętli autobusowej w Zagórzu.

Zmiany w trasach autobusów

Do pętli w Zagórzu kursowały dwie linie. 14 i 21 kursują obecnie na zmienionych trasach z powodu rozpoczęcia przebudowy ulicy Prostej. Modernizacja zakłada całkowitą likwidację przystanku końcowego na skrzyżowaniu ulic Prostej, Łopianowej i Zagórskiej.

Do czasu zakończenia inwestycji, linia 21 kursuje na trasie skróconej do pętli Zagórska. Linia 14, kursami wariantowymi jest wydłużona to tej samej pętli.

Gdzie nowa pętla?

Nowa pętla autobusowa oraz przystanki znacznie poprawią komunikację miejską w tym rejonie. Pętla zlokalizowana będzie w okolicy ul. Cedzyńskiej i ul. Prochownia. Są to zapomniane rejony miasta, w których mieszkańcy nie mają dostępu do komunikacji miejskiej. Ze względu na lokalny charakter ulicy (poza podstawowym układem komunikacyjnym), gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna nie przewidziano parkingu przesiadkowego – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

Na przebudowywanej ulicy MZD przewidziało również przystanki autobusowe. Dwie pary przystankowe, czyli 4 przystanki autobusowe zlokalizowane będą przy posesjach numer 266;  197-199;    196-198;   123-125. 

Termin umowny zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022 r. Przewidziany koszt inwestycji to 12, 5 mln  zł brutto, w tym 9,7 mln stanowi wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Źródło: OpenStreet Map
OpenStreet Map