Autosan 610

610 linia 2 Sciegiennego pasazer 1

610 linia 2 Sciegiennego pasazer 1