Organizacja komunikacji

Obecnie w naszym mieście kursuje 57 linii autobusowych.

0W 0Z 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 21 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 41 43 44 45 46 47 50 51 53 54 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 C F Z N1 N2 

Dodatkowy podział linii:

 • Linie nocne: N1, N2
 • Linie specjalne (cmentarne): C1 – C11
 • Linie unijne: 102 do 114
 • Linie szpitalne (okrężne): 50 i 51
 • Linie gminne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 41, 43, 45, 47
 • Linie bezpłatne (śródmiejskie): 0Z, 0W

Wyjaśnienia oznaczeń:

Linie specjalne (cmentarne) – kursują we Wszystkich Świętych (schemat poniżej)

Linie unijne – linie powstałe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Polski Wschodniej, a obsługiwane są tylko przez pojazdy zakupione w ramach tego funduszu

Linie gminne – kursują na zlecenie danej gminy, która opłaca trasę poza terenem gminy Kielce

Linie szczytowe – linie uruchamiane na potrzeby uczniów bądź pracowników lub kursujące częściej w godzinach szczytu lub kursujące tylko w dni robocze

Linie szpitalne – kursują w relacji: Artwińskiego szpital – Artwińskiego szpital, obsługują jednokierunkowo.

Linie bezpłatne (zero) – linie kursujące w śródmieściu, odpowiednio 0W (zero wschód) i 0Z (zero zachód)

Organizator

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany uchwałą Nr IX/156/2003 Rady Miejskiej w Kielcach w formie zakładu budżetowego Gminy Kielce.

Zarząd transportu Miejskiego:

 1. jest jednostką organizacyjną miasta Kielce nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej,
 2. organizuje, zarządza i nadzoruje komunikację miejską w imieniu miasta Kielce.

Przewoźnik

Przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu, jest MPK spółka pracownicza, z siedzibą przy ulicy Jagiellonskiej 92. Tutaj również znajduje się jedyna zajezdnia autobusowa, obsługująca całe miasto.

Pełny wykaz taboru obsługującego miasto, dostępny jest tutaj

Obsługa gmin ościennych

Wykaz gmin, które zawarły z Miastem Kielce porozumienie o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej:

 • Gmina i Miasto Chęciny – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Miasto i Gmina Daleszyce – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Górno – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Masłów – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Miedziana Góra – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Miasto i Gmina Morawica – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Nowiny – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Piekoszów – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Zagnańsk – Porozumienie zawarte w dniu 1 grudnia 2005r.
 • Gmina Łączna – Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2019r.