Umowa z MPK

Plik zawiera: Umowę z MPK Kielce ważną od Lutego 2018 + Wykaz aktualnego taboru + Aktualne Kary Umowne (od strony nr 30)