Zgłoś problem w komunikacji miejskiej!

Zgłoszenia wysyłane są automatycznie do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia
Zakaz umieszczania "Pasażera" obowiązuje w liniach: 34, 46, 50, 51, 54 oraz 102-114.
Opisz dodatkowe informacje lub dokładny problem