MPK

MPK Sp. z o.o. to Przewoźnik realizujący przewozy na wszystkich liniach na terenie miasta Kielce.

Kierownictwo Przedsiębiorstwa:
– Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – Elżbieta Śreniawska
– Główna Księgowa – Dorota Cieślikiewicz

MPK Sp. z o.o. działa na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Transportu Miejskiego na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach. MPK Sp. z o.o. posiada zajezdnię przy ul. Jagiellońskiej 92,
gdzie zlokalizowane są główne obiekty zaplecza technicznego i administracji.

Tabor MPK Kielce

Obecnie na etapie zakończenia jest przetarg na obsługę komunikacji miejskiej w latach 2018 – 2027. Najlepsza ofertę złożyła firma Michalczewski, która od stycznia 2018 roku przejmie obsługę linii od 1 do 54. Pozostałe linie, tj. od 102 do 114 podlegają pod inny kontrakt, który obowiązuje do końca 2018 roku – tam, MPK będzie nadal świadczyło swoje usługi.