Jest orzeczenie KIO. Najważniejsze zarzuty są uznane. Termin do zmiany.

O godzinie 12.45 Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła orzeczenie w sprawie kolejnego kieleckiego przetargu

Termin i wykaz kierowców

Krajowa Izba Odwoławcza uznała najważniejsze zarzuty firmy Michalczewski, które godziły w zasady konkurencji oraz przepisy ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

Izba nakazała zmianę zapisów sztywno określonego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi w sposób, jaki firma Michalczewski wskazała w odwołaniu. Wykonawca będzie mieć 8 miesięcy (od podpisania umowy) na dostosowanie zajezdni do wymagań SIWZ. Ponadto, izba wskazała, iż wymóg podawania listy pracowników jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, gdyż oczywistym jest, że jedynie MPK Kielce może spełnić ten warunek.

Warunki oceny ofert bez zmian

Są punkty, które KIO odrzuciła. Kryterium oceny oferty za doświadczenie kierowców (40% całości) pozostało niezmienne, gdyż izba uznała, że na chwilę obecną nie uniemożliwia to startowania w przetargu firm innych niż MPK Kielce.

W związku z powyższym izba nakazała:

  • Usunięcie punktu 9.4.1 ust. b tj.: obowiązek wskazania przez oferenta listy kierowców
  • Zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi z 1 stycznia 2019 roku, na 8 miesięcy od podpisania umowy

Za dzisiejszą przegraną rozprawę, miasto zapłaci ponad 15 tysięcy złotych!

Czy czeka nas kolejna batalia? Co tym razem wymyśli MPK?