Miasto uspokaja ruch w centrum i wpuszcza rowery na „Sienkiewkę”! Nowe, trwałe zmiany w organizacji ruchu.

Zrzut ekranu 2021 09 16 o 17.08.38

Lepiej późno niż w cale. Nowe zmiany organizacji ruchu, mające na celu uspokojenie ruchu w śródmieściu wejdą w życie 20 września.

Ważne i trwałe zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Kielc zostaną wprowadzone od poniedziałku, 20 września. O planowanych zmianach poinformowała na konferencji prasowej zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Donice na ulicy Sienkiewicza

Notoryczne rajdy po deptaku, nieuprawnione wjazdy i parkowanie – nareszcie odejdą w zapomnienie? W poniedziałek, 20 września na ulicy Sienkiewicza, w celu eliminacji jazdy wzdłuż deptaka, zostaną ustawione donice w trzech lokalizacjach:

  • przy mostku na Silnicy,
  • pomiędzy ulicą Dużą i Małą
  • oraz na Placu Literatów

Oczywiście te zmiany zostały tak zaplanowane, aby nie utrudnić dojazdu mieszkańcom i dostawcom. Zgodnie z nową organizacją ruchu w każdy punkt ulicy Sienkiewicza będzie można dojechać, ale kierowcy nie będą mogli jej traktować jako skrótu. Piesi na ulicy Sienkiewicza są najważniejsi, podobnie jak rowerzyścipodkreśla zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Na ulicy Sienkiewicza pilotażowo zostanie dopuszczony ruch rowerów. 20 września znikną ograniczenia ruchu dla rowerzystów i obowiązujące ich zakazy. Natomiast na ul. Staszica i ul. Wesołej przy skrzyżowaniach z deptakiem zostaną wyznaczone miejsce postojowe dla zaopatrzenia.

Ulica Paderewskiego

Ulica Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Panoramiczną zostanie wyłączona z ruchu ogólnodostępnego. Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył MPK, TAXI, ZTM, rowerów, służb miejskich, mieszkańców i najemców określonych budynków i garaży, zaopatrzenia do lokali na tym fragmencie ulicy, zaopatrzenia na ul. Sienkiewicza w godz. 06.00-12.00, konwoju bankowego na odcinek ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej. 

– Pozostaje oczywiście możliwość dojazdu do tych ulic, ale nie będzie można podjechać samochodem do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza i zawrócić. Ten menewr trzeba bedzie wykonać na wysokości ulic Panoramicznej i Wspólnej, a najlepiej na jedną z tych ulic wjechać i okrążyć to miejsce, które jest miejscem preferowanym dla pieszychwyjaśnia Agata Wojda.

Ul. Bodzentyńska

Na ślepym fragmencie ul. Bodzentyńskiej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Kościuszki zostanie zlikwidowany postój TAXI. W jego miejscu zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe.

Trójkąt ulic Silnicznej, Piotrkowskiej i Pelca

Zrzut ekranu 2021 09 16 o 17.19.43
Openstreep Map

Dla ruchu zostanie udostępniony odcinek ul. Silnicznej pomiędzy ul. Pelca a Piotrkowską. Będzie on jednokierunkowy w stronę ul. Piotrkowskiej, po południowej stronie zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Jednokierunkowy będzie także odcinek ul. Piotrkowskiej od skrzyżowania z ul. Silniczną do skrzyżowania z ul. Pelca, po stronie północnej będą wytyczone miejsca postojowe.  

– Mam nadzieję, że te rozwiązania w znacznym stopniu zniwelują tworzące się tam korki dodała zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Dobre i potrzebne zmiany

Zmiany są konieczne i wydają się bardzo pozytywne. Uspokojenie ruchu w ścisłym centrum to priorytet dla każdego miasta, dla ktorego ważny jest transport zrównoważony. Powoli, bo powoli, ale Kielce zaczynają doganiać inne miasta wojewódzkie. Przed nami jeszcze długa droga, ale jej zaczątki już są widoczne. Niebyłoby to możliwe bez nowych wiceprezydentów, którzy mają bardzo dużo wspólnego z ruchami społecznymi, a jednocześnie posiadają wiedzę niezbędną do rozwijania miasta w 21 wieku. 

Zamknięcie możliwości dojazdu do skrzyżowania z Sienkiewicza i Paderewskiego jest ważnym posunięciem, które w dodatkowy sposób zapobiegnie nielegalnemu przejeżdżaniu przez deptak. Ponadto uniemożliwi blokowanie transportu publicznego.

Donice na „Sienkiewce” to dopiero początek, ale dobrych zmian. Znaki drogowe na niewiele się zdają, jeżeli służby miejskie ignorują łamanie przepisów przez kierowców, dostawców, kurierów i mieszkańców. Niektórzy bowiem wychodzą z założenia, że jeżeli mieszkają przy ulicy Sienkiewicza lub dowożą tu towar (kuriera) mogą bezkarnie łamać przepisy ruchu drogowego.

Wyłączony dotychczas z ruchu, fragment ulicy Silnicznej (zastawiony znakami „zakaz ruchu”) zostanie udrożniony. Wydaje się to niezbędne, w kwestii uporządkowania tej okolicy tym bardziej, że ostatni już „pusty” teren został wystawiony na sprzedaż.