Michalczewski złożył odwołanie. Krajowa Izba odwoławcza krytykuje urzędników.

Firma Michalczewski poinformowała o złożeniu odwołania w sprawie bezprawnego odrzucenia ich oferty w przetargu na obsługę komunikacyjną miasta Kielce.

„Walczymy do końca”

Jak poinformowała Wyborczą Aleksandra Michalczewska, Prezes firmy Michalczewski w odwołaniu opiera się m.in. tym, że w zajezdni (początkowo) zamierza skorzystać z myjni parowej, na którą nie jest wymagana decyzja środowiskowa ani warunki zabudowy. Co więcej, argument urzędników o niewłaściwym terenie jest już bezzasadny, gdyż  parking na autobusy już w tej chwili jest utwardzony. Dodatkowo, odwołanie zaskarża ekspertyzę Politechniki Świętokrzyskiej, gdyż zgodnie z nią, warunków przetargu nie jest w stanie spełnić nikt – oprócz MPK…

KIO krytykuje urzędników

Jeżeli oferta Michalczewskiego jest korzystniejsza, niż ta złożona przez MPK to zamawiający powinien wybrać ofertę radomskiego przewoźnika. Przepisy ustawy o Prawie Zamówień Publicznych przewidują tylko taką drogę – informuje rzecznik prasowy i Wiceprezes Izby – Magdalena Grabarczyk. Jeżeli ZTM wykluczając radomską spółkę naruszył przepisy ustawy, wówczas zapadnie wyrok unieważniający tę decyzję. W takiej sytuacji Michalczewski nadal jest stroną w przetargu, a ZTM będzie musiał ponowić wybór oferty najkorzystniejszej.

Na wypadek chęci unieważnienia przetargu przez ZTM, KIO informuje, że ewentualne unieważnienie przetargu również musi być argumentowane poważnymi przesłankami dotyczącymi np. tego że  wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Jak napisało Radio Kielce: Podobna sytuacja, w innym dziale rynku, wydarzyła się kilka lat temu. Przetarg na budowę Starostwa przy ul. Wrzosowej wygrała firma Dorbud. Stało się tak, mimo, że tańszą ofertę złożyło hiszpańskie konsorcjum, którego liderem była spółka KRIB z Warszawy. Nie przedstawiła jednak wymaganego przetargiem zabezpieczenia w kwocie 20 milionów złotych. Hiszpanie odwołali się od decyzji Starostwa Powiatowego w Kielcach do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta stwierdziła, że nie może być to powodem odrzucenia oferty i nakazała starostwu ponowne rozpatrzenie ofert, co było równoznaczne z podpisaniem umowy z KRIB.

Termin rozprawy w KIO podamy wkrótce…