MPK chce toalet na każdej pętli na koszt miasta. „Budowa punktów socjalnych to nie kompetencja miasta”

Sprawdziliśmy czy miasta budują toalety dla prywatnych przewoźników

MPK nie zna swoich kompetencji

Od pewnego czasu, nie mają innego punktu zaczepienia, MPK szkaluje Miasto w mediach. Zdaniem Przewoźnika, brak toalet i problemy kadrowe w MPK to wina Prezydenta oraz Zarządu Transportu Miejskiego. Znany już wszystkim poseł Bogdan Latosiński, podjął nawet uchwałę w związku zawodowym dotyczącą toalet myśląc, że cokolwiek to zmieni. Zapierając się nogami i odpierając wszelkie merytoryczne zarzuty (w tym również aspekty prawne) MPK do dnia dzisiejszego twierdzi, że to miasto powinno zapewnić przewoźnikowi toalety i może nie byłoby w tym nic dziwnego, jeżeli MPK byłoby spółką miejską. Tymczasem jest to prywatna, spółka pracownicza, która wygrała przetarg prezentując ofertę droższą o 60 milionów. Swoim mataczeniem i celowym wprowadzaniem w błąd kłamstwami, miejski przewoźnik chce wymusić na władzach budowę punktów socjalnych.

Problemem nierozwiązanym, na który wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, pozostaje brak punktów socjalnych i toalet przy kieleckich pętlach autobusowych. Ostatnio, przedstawiciele pracowników MPK pisali w tej sprawie do prezydenta Bogdana Wenty. Cieszy, że po naszych licznych interwencjach, także prowadzący portal zauważyli problem. Dobrze byłoby, gdyby zauważyli też, że to nie do MPK należy tworzenie tego typu infrastruktury w mieście.

Elżbieta Śreniawska, Prezes MPK Kielce, na portalu Facebook, Maj 2019
(całość oświadczenia poniżej tekstu)

7 miast wojewódzkich

Chcąc rzetelnie zbadać rynek, zapytaliśmy 12 miast wojewódzkich o sprawy socjalne pracowników:

  • Czy pętle autobusowe są wyposażone w toalety dla kierowców? 
  • Jeśli tak, to kto finansuje ich budowę/ustawienie? Czy jest to rolą przewoźnika czy administracji miasta?
  • Kto finansuje eksploatację toalet oraz zapewnia podstawe wyposażenie produktów socjalnych (np. woda, papier toaletowy, itp.)? Czy jest to rolą przewoźnika czy administracji miasta?

Trójmiasto ucina krótko

Zakres naszych kompetencji nie obejmuje budowania pomieszczeń socjalnych dla operatorów lub wynajmowania dla nich toalet przenośnych – mówił Jarosław Zając, kierownik sekcji Usług Przewozowych w Gdańsku.

Łódź

Poza drobnymi wyjątkami niemal wszystkie pętle są wyposażone w toalety, które ustawia MPK – jest przetarg co kilka lat i jest wyłaniana firma – obecnie Toi Toi – informuje Bartosz Stępień, Dział Promocji MPK-Łódź. Jak dodaje przewoźnik, jeżeli na pętlach są punkty socjalne to zamiast toi toi jest zazwyczaj normalny węzeł sanitarny a toaleta jest w budynku. Sprząta firma zewnętrzna w oparciu o przetarg.

Kraków

Wszystkie pętle tramwajowe i autobusowe są wyposażone w toalety z punktami socjalnymi lub toalety przenośne – obiekty są stawiane na koszt MPK S.A w Krakowie.

Toruń

W Toruniu pętle autobusowe są wyposażone w toalety dla kierowców. Ich budowę lub ustawienie oraz eksploatację finansuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. – poinformowała nas Sylwia Derengowska – Rzecznik Prasowy toruńskiego przewoźnika.

Poznań

Miasto Poznań – siłami Zarządu Transportu Miejskiego oraz największego operatora, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. – zapewnia kierowcom punkt socjalny przynajmniej na jednej końcówce linii tramwajowej lub autobusowej – informuje Agnieszka Smogulecka Rzecznik prasowy poznańskiego ZTM.

Część takich punktów jest własnością Miasta, ale koszt utrzymania oraz dzierżawy od miasta są przerzucone na przewoźnikawówczas to MPK, jako dzierżawca, zajmuje się  bieżącym utrzymaniem tych punktów (remonty, naprawy, wyposażenie). 

Punkty socjalne o charakterze tymczasowym są zwykle ustawiane przez MPK – wyjaśnia rzeczniczka.

Olsztyn

Podczas budowy nowej linii tramwajowej, budynki socjalne zostały wybudowane na koszt miasta, zaś eksploatację przenośnych toalet realizuje i finansuje ZDZiT.

Wszystkie budynki socjalne na krańcach linii tramwajowej eksploatuje operator wewnętrzny – MPK Olsztyn Sp. z o.o. – wyjaśnił Michał Koronowski specjalista ds. mediów i PR Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Przy czym MPK Olsztyn jest jednoosobową spółką gminy, a nie prywatną firmą.

Warszawa

Punkty socjalne oraz toalety przenośne stawiają Miejskie Zakłady Autobusowe. Przewoźnik jednocześnie obsługuje te punkty i opłaca ich wyposażenie i utrzymanie.


Prawo po stronie miasta

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z toalet zgodnie z w/w wymogami. Natomiast w przypadku prowadzonych w miejscu pracy remontów, pracodawca ma obowiązek takiego zorganizowania pracownikom warunków higieniczno – sanitarnych, aby mogli on w pełni korzystać z przysługujących im praw, w tym również mieli zapewnioną możliwość korzystania z toalety.

Kierowcy MPK są pracownikami prywatnej spółki – MPK Kielce. Budowa toalet czy punktów socjalnych nie należy do kompetencji ZTM, bo ZTM zleca usługę. MPK przystępując do przetargu powinno wystąpić do miasta o pozwolenia na umieszczenie toalet na pętlach końcowych – twierdzą zgodnie eksperci prawa pracy oraz przewoźnicy z całej Polski.