Słyszał ją niemal każdy, lecz mało kto widział. Teraz zniknie na zawsze. Kulisy pracy Megafonistek z kieleckiego dworca.

„… za opóźnienie pociągu przepraszamy” – charakterystyczne kobiece głosy z megafonów niedługo na stałe znikną z kieleckiego dworca. Zamiast nich usłyszymy „suche” komunikaty generowane przez syntezator mowy. Na chwilę zagłębmy się w tajniki ich pracy i poznajmy pracę megafonistek od kuchni!

Kim są megafoniści?

Wszyscy przebywający na peronach lub w okolicy dworca słyszą te komunikaty. Pasażerowie oprócz zapowiedzi, jednocześnie śledzą informacje na tablicach o przyjeżdżających i odjeżdżających pociągach. Żeby wszystko sprawnie działało Megafonistki muszą być w pełnej gotowości. Oprócz zapowiedzi przez megafon odpowiadają również za przygotowanie informacji, która pojawi się na wyświetlaczach. 

Jak brzmią Panie megafonistki w Kielcach z wewnątrz i na zewnątrz dworca?

Wymierający zawód

Na stacji Kielce informacje o ruchu pociągów przekazuje podróżnym na zmianę 5 osób. Zazwyczaj zmiana trwa 12 godzin i przewidziana jest dla dwóch osób. W Kielcach w zawodzie tym pracują tylko kobiety.

Zawód megafonistek wymiera i niestety są One zastępowane przez maszyny. Cyfrowy głos bez emocji pojawi się już niedługo również w Kielcach. W celu podniesienia ogólnego komfortu podróżowania i satysfakcji podróżnych PLK na kolejnych stacjach i przystankach zabudowuje Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, który zapewni na obiektach obsługi podróżnych jednolity, wysoki standard prezentacji informacji.  Głos megafonistek zastąpiony będzie przez syntezator mowy, jednakże Panie które słyszymy z głośników nie stracą pracy! W lokalizacjach, w których zainstalowane są  już nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, megafoniści odpowiadają za obsługę systemu i gdy zachodzi taka potrzeba np. w przypadku awarii mogą przejąć zapowiadanie pociągów w sposób klasyczny.

Jak będą brzmiały nowe zapowiedzi?

Głównie kobiety

W całej Polsce na stanowisku megafonisty PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatrudniają aktualnie 455 osób. Większość z nich to kobiety. Za wygłaszanie komunikatów w niektórych lokalizacjach odpowiadają także osoby na innych stanowiskach np. dyżurni ruchu. 

Do zakresu obowiązków operatora informacji głosowych i wizualnych zaliczamy: wygłaszanie komunikatów megafonowych informujących podróżnych o mającym nastąpić wjeździe/ postoju/ odjeździe/ opóźnieniu pociągu pasażerskiego, zmianie toru wjazdowego/ peronu itp. zgodnie ze wzorami komunikatów. To są również informacje o trasach pociągów i zestawieniach składów. Dodatkowo wygłaszane są komunikaty ostrzegawczo – informacyjne np. o mającym się odbyć przejeździe pociągu (lokomotywy) bez zatrzymania.

Obecnie w czasie obowiązującego stanu epidemii wygłaszane są również komunikaty dotyczące ograniczeń oraz obostrzeń związanych z zagrożeniem COVID 19

Praca nie dla każdego

Do wykonywania tego zawodu potrzebna jest odporność na stres, dobra dykcja i spostrzegawczość. Megafonistka śledzi bieżące informacje o ruchu pociągów na ekranie komputera, monitoruje sytuację na stacji i sieci kolejowej. W zależności od sytuacji dostosowuje gotowe szablony komunikatów, tak aby podróżni otrzymali właściwą informację. Osoba odpowiedzialna za wygłaszanie komunikatów jest w stałym kontakcie z dyżurnymi ruchu, którzy przekazują informacje o przejeździe pociągów. W przypadku nagłych zmian, megafonistka musi poinformować pasażerów bardzo szybko np. o zmianie peronu przy którym zatrzyma się pociąg, na który oczekują, aby bez przeszkód wsiedli do właściwego składu i dotarli do celu swojej podróży.

Dworzec zmieni swoje oblicze

Przebudowa stacji Kielce jest planowana w perspektywie finansowej 2021-2027, po zapewnieniu i wysokości dostępnych środków finansowych. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kielce. Koncepcja programowo-przestrzenna, określi szczegóły planowanych prac w rejonie stacji i umożliwi realizację kolejnych etapów inwestycji przez PLK i miasto.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudowę stacji Kielce, której efektem będzie wygodny, lepszy dostęp do pociągów dla podróżnych.

Trzy perony w stolicy województwa świętokrzyskiego zastąpią nowe wyższe platformy, które ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Inwestycje PLK poprawiają komfort korzystania z kolei i poruszania się po terenach kolejowych. W ramach modernizacji stacji Kielce przebudowane zostanie przejście pod torami. Dzięki zabudowie wind, wszyscy podróżni, także osoby o ograniczonej możliwości poruszania się czy pasażerowie z ciężkim bagażem zyskają dogodniejszą drogę do pociągu. Planowana modernizacja stacji obejmie również przebudowę torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach przebudowy stacji planowana jest zabudowa nowoczesnych urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Materiał przygotowany we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.