ZTM prosi o dodatkowe pieniądze dla… MPK. Brakuje aż 6 milionów!

Dyrektor Sosnowski poprosi radnych o dodatkowe 6 milionów dla MPK.

Przetarg droższy niż zakładano

6 milionów złotych, tyle brakuje do oferty kieleckiego MPK w przetargu na obsługę linii unijnych od 102 do 114. Obowiązująca umowa obowiązuje tylko do końca tego roku.

Zdaniem Zarządu Transportu Miejskiego, dołożenie 6 milionów to powinna być naturalna sprawa. Zamiast unieważnić przetarg i ogłosić ponownie, ZTM zdecydował o dołożeniu dodatkowych 6 milionów.

Unieważnienie przetargu wiązałoby się bowiem z zagrożeniem ze strony innych potencjalnych przewoźników. Bowiem nowy przetarg musiałby być ogłoszony na dłużej, aby zmniejszyć średnią stawkę za wozokilometr.

W uzasadnieniu dodatkowych milionów czytamy, że: 

Środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami należącymi do Zamawiającego”, co zapewni ciągłość funkcjonowania 13 linii, tj. od nr 102 do nr 114, niezbędnych dla prawidłowej obsługi  komunikacyjnej mieszkańców miasta. Złożona oferta przewyższa zaplanowaną na kolejne 30 miesięcy stawkę o 0,95 zł za 1 km./

Odpowiadamy – NIE PRAWDA!

Linie nie są niezbędne do obsługi komunikacyjnej miasta. Ich utworzenie znacznie obciążyło i tak niewydolną siatkę połączeń, gdyż linie nie spełniają żadnego zadania przewozowego. Linie kursują rzadko, a ich trasy pokrywają się z innymi. Rozwiązaniem byłaby całkowita likwidacja linii i zwiększenie częstotliwości innych. „Wciągniecie” ich do głównego przetargu sprawi, że miasto zaoszczędzi kilkanaście milionów na wydatki związane z liniami 102-114. Bilans linii unijnych prezentują poniższe tabele:

Czy nasi radni znowu przekażą pieniądze dla kieleckiego MPK? A może pójdą po rozum do głowy i sprzeciwią się?

Głosowanie odbędzie się podczas najbliższej sesji rady miasta 28 czerwca.

Szanowni Państwo Radni,

Zwracamy się z prośbą o nie przekazywanie dodatkowych 6 milionów dla MPK Kielce. Jest to ogromne obciążanie budżetu miasta tym bardziej, że ZTM nawet nie podjął prób zmiany proponowanej przez MPK stawki. Unieważniając przetarg daje się jasny sygnał dla firm, że kwoty były za duże. Po co ZTM zakładał kwotę o 6 milionów mniejszą, skoro jak sam Pan Dyrektor Sosnowski powiedział „spodziewałem się takiej kwoty”

Apelujemy – nie zgadzajcie się na 6 milionów!