Będzie kolejna wojna? ZTM ogłasza przetarg na obsługę komunikacyjną miasta.

ZTM ogłosił przetarg na wykonywanie usług przewozowych z wykorzystaniem 40 Solarisów. Mowa o pojazdach znanych jako „unijne”, obsługujące linie 102-114. Nowa umowa ma rozpocząć się w lipcu 2021 i trwać 2 lata.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozów autobusami będącymi własnością ZTM Kielce. Chodzi o 40 autobusów, w tym 35 Solarisów Urbino 12 i 5 Solarisów Urbino 10. To Solarisy kupione przez miasto ze środków unijnych.

Oferent musi zapewnić min. 100 kierowców z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej. Wymagane jest zaplecze techniczne o powierzchni min. 12 tys. m2 na terenie Kielc. Zaplecze musi posiadać warsztat z czterema stanowiskami do przeglądów, automatyczną myjnię oraz powierzchnie administracyjno-biurowe.

Termin składania ofert mija 8 grudnia. Startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat należycie wykonały przynajmniej jedną usługę przewozu o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w liczbie minimum 1,5 mln km lub o wartości 8 mln zł. Przy wyborze pod uwagę brane będą cena (60%) oraz doświadczenie kierowców (40%). Pod drugim kryterium kryją się „kierowcy autobusów posiadający uprawnienia do kierowania autobusami”, zaznajomienie z topografią Kielc, posługiwanie się językiem polskim i posiadanie „udokumentowanych w okresie ostatnich 5 lat, trzyletnie doświadczeń jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej”.