Bezprawne odrzucenie oferty Michalczewskiego. ZTM będzie mieć kłopoty?

Po kilkumiesięcznej walce i przedłużaniu przetargu, ZTM stwierdził, że odrzuci ofertę firmy Michalczewski, narażając ją wcześniej na ogromne koszty.

Ogłoś przetarg, nie umiej go ustawić, jak wygra firma spoza Kielc – która przecież wyprowadzi pieniądze z miasta – szukaj wszelkich sposobów żeby ją wykluczyć, nie znajdź żadnych kruczków prawnych, na koniec podaj do informacji, że nie uznajesz oferty, która jest dla komfortu i kieszeni mieszkańców lepsza, bo robiłeś wszystko żeby nie można było podjąć kroków do jej realizacji ~ Paweł Olszacki, na fanpage KPK

MPK nie mieści się w kosztorysie

Oferta obecnego przewoźnika, MPK Kielce, jest wyższa o blisko 50 milionów złotych. Nie mieści się również w planowanych wydatkach na cel obsługi komunikacji, a to stanowi podstawię do odrzucenia oferty! Panie Sosnowski, jakim cudem oferta MPK została wybrana, jeżeli nie mieści się w kosztorysie?

Brak przesłanek

Zamawiający może odrzucić ofertę tylko i wyłącznie wtedy, gdy zachodzą przesłanki określone w Ustawie o Zamówieniach Publicznych. Firma Michalczewski spełniła wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawiła odpowiednie dokumenty potwierdzające to, że jest w stanie przygotować wymaganą zajezdnię w ciągu 5 miesięcy. Watro zaznaczyć, że właśnie zajezdnia była najważniejszym powodem odrzucenia oferty.

Zrób wszystko, żeby wygrało MPK

Dość nieudolnie i wybiórczo, prawnik Zarządu Transportu Miejskiego, odczytuje postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej. Źle również stosuje obowiązujące przepisy. Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli dostał polecenie „Zrób wszystko, żeby wygrało MPK”.

Mimo zapewnień, również Prezydent miasta maczał palce w przetargu. W dniu 20.09.2017 odbyło się nieoficjalne spotkanie Dyrektora ZTM oraz Prezydenta Miasta. Na spotkaniu zapaść miały ważne decyzje, a Prezydent miasta polecić miał Dyrektorowi ZTM pilne odrzucenie oferty Michalczewskiego. Przypomnijmy, że stosunkowo niedawno Prezydent stwierdził, że „Nie ma woli politycznej, by Michalczewski wygrał przetarg”.

Michalczewski podejmuje kroki prawne

Aleksandra Michalczewska, Prezes firmy Michalczewski, nie ukrywa zaskoczenia. Podejmujemy dalsze kroki prawne – mówi Prezes Michalczewska. W przyszłym tygodniu złożymy odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej. Nie wykluczamy również drogi sądowej – dodaje.

Prawo jest po stronie firmy Michalczewski. Oferta została odrzucona tylko i wyłącznie na podstawie przypuszczeń co sprzeczne jest z jakąkolwiek logiką i obowiązującym prawem.

Urzędnicy żyją w innym świecie

Zarząd Transportu Miejskiego, od początku przetargu, stosuje dziwne metody działania. Najpierw przedłużanie, potem żądania o uzupełnienie oferty o dokumenty, których nie wymagali w SIWZ, wniosek o przedłużenie ważności oferty i na końcu… odrzucenie oferty, bo jednak „nie ma woli politycznej”.

ZTM zarzuca firmie Michalczewski, że ta nie zdoła dostosować zajezdni do wymagań miasta w ciągu 5 miesięcy. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła zaś, że ten termin jest wystarczający i powszechnie stosowany. Firma Michalczewski przedstawiła urzędnikom wszystkie dokumenty, które stwierdzają, że zajezdnia będzie dostosowana do wymagań zamawiającego w wymaganym terminie.

Warto zaznaczyć, że w przypadku niedostosowania zajezdni do wymagań SIWZ, Michalczewski musiałby płacić karę w wysokości 1000zł za każdy dzień. Oczywistym jest więc, że firma będzie chciała zdążyć z przygotowaniem zaplecza technicznego w terminie.

Na początku działalności firma Michalczewski nie musi posiadać wszystkim pozwoleń, gdyż planuje korzystać z myjni parowej, o której pisaliśmy tutaj.

Z tego miejsca apelujemy do Radnych Miasta. Szanowni Państwo! Wyraźcie swój sprzeciw i nie pozwólcie na przekazanie dodatkowych funduszy na obsługę komunikacyjną miasta.

[pdf-embedder url=”https://komunikacja-kielce.pl/wp-content/uploads/2017/09/wybor-oferty.pdf” title=”wybor oferty”]