Jest czwarte odwołanie Mobilisu! ZTM wyroki KIO… wyrzucił do kosza.

Do ZTM dotarło kolejne odwołanie grupy Mobilis od zapisów w Przetargu. ZTM nie dostosował SIWZ do wyroku KIO.

Nowe zarzuty

Grupa Mobilis, w czwartym już odwołaniu zarzuca Zarządowi Transportu Miejskiego w Kielcach, że mimo wyroku KIO postawili na swoim. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że ZTM nie ma prawa żądać od wykonawcy danych osobowych pracowników, jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług. ZTM znalazł jednak metodę, aby postawić na swoim i mimo wykreślenia informacji o danych osobowych, wstawili punkt o środkach dowodowych, które potwierdzą, że składając ofertę dysponuje taką ilością pracowników.

Sprzeczność z wyrokami KIO

Pełnomocnicy grupy Mobilis wskazują, że ZTM zmieniając zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ponownie naruszył zasady konkurencji i dodał je w sprzeczności z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej. Dodatkowo, ZTM zażądał od wykonawców podania konkretnych danych o kwalifikacjach pracowników, co jest kolejną sprzecznością w wyrokiem KIO.

Jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza nie orzeknie inaczej, przetarg zakończy się 29 maja o godzinie 11.00

[pdf-embedder url=”https://komunikacja-kielce.pl/wp-content/uploads/2017/05/odwołanie_4.pdf”]