Czy bezpłatna komunikacja w okresie smogu ma w ogóle sens? Jak się okazuje ma, i to duży. Pierwszy wniosek do Prezydenta Wenty!

Złożyliśmy pierwszy wniosek do nowego Prezydenta miasta Kielce – Bogdana Wenty.

Bezpłatna komunikacja zwalczy smog?

Oczywiście nie, ale jest to element promujący transport zbiorowy, zaś transport prywatny to jedno ze źródeł emisji pyłów. Smog to zanieczyszczenie powietrza polegające na tym, że rośnie w nim stężenie substancji niekorzystnych dla zdrowia, czemu sprzyja mgła, bezwietrzna pogoda i duża wilgotność. To, co w smogu truje najbardziej to tlenki siarki i azotu, ozon, a także węglowodory aromatyczne, z których najbardziej szkodliwy jest benzoalfapiren.

Za smog w skali kraju odpowiadają przede wszystkim piece w mieszkaniach, czyli tzw. niska emisja. W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli jakości powietrza w Polsce. Zgodnie z nim, 82–92,8 procent zanieczyszczeń pochodzi z niskiej emisji (piece w domach etc.). Zanieczyszczenia komunikacyjne to 5,4–7 proc., z kolei przemysł to 1,8–9 proc. odpowiedzialności.

Dane te, są informacją dla całego kraju, a smog dla każdego miasta okazuje się „innym” znieczyszczeniem. Okazuje się, że w miastach sytuacja jest zupelnie inna, niż w skali kraju! W raporcie NIK wskazał na lokalne uwarunkowania i podano, że np. w 2011 r. w Warszawie emisja liniowa (samochody) odpowiadała aż za 63 proc. stężenia PM 10. W niedalekim Krakowie jako winne zanieczyszczeń wskazuje się obecnie w połowie samochody, a mniej więcej w jednej trzeciej emisję niską, szczęgólnie z okolicznych gmin. Największy smog notowany ejst w centrum miasta, co mówi samo za siebie

Dla przeciwników darmowej komunikacji miejskiej warto przytoczyć wypowiedź dla Gazety „Wyborczej” Pani Katarzyny Barańskiej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pył samochodowy w około 7 procentach to „dymienie z rury”. Kilkanaście procent to drobinki z opon i klocków hamulcowych. Reszta, czyli ok. 80 proc., to pylenie wtórne, czyli to, co leży na jezdni, a samochody wzbijają w powietrze przejeżdżając.

[…] trudno jest oddzielać od siebie niską emisję i emisję liniową i argumentować, że „dymią piece, wiec samochody nie mają na to wpływu”. Piece i samochody wzajemnie nakręcają zjawisko smogu.

Bezpłatna komunikacja miejska, sama w sobie, niestety nie zachęci do przejazdów wielu mieszkańców. Pasażerowie widzą, w jakim stanie jest obecny układ komunikacyjny. 68 linii autobusowych, to stanowczo za dużo jak na nasze miasto, bo im więcej linii, tym niższa częstotliwość kursów. Peryferia miasta, niemal odcięte od komunikacji miejskiej (szczególnie w weekendy) sprawiają, że ludzie nie mają innego wyjścia, jak pojechać własnym autem. Niemniej jednak, należy dążyć do promowania transportu publicznego i wprowadzania bezpłatnych przjeazdów w okresie wysokiego zaniczyszcenia powietrza.

Kiedy bezpłatne przejazdy i dla kogo?

We wniosku do prezydenta Wenty wskazaliśmy rozwiązanie, które odgórnie narzuci bezpłatną komunikację, niemalże bez decyzji urzędników. W Kielcach jest to o tyle trudniejsze, że większość miast posługuje się w tym zakresie prognozą zanieczyszcenia powierza Inspektoratu Ochrony Środowiska, a dla naszego miasta taka prognoza nie jest opracowywana. Dlatego właśnie, zaproponowaliśmy, aby posłużyć się średnią zanieczyszczeń ze wszystkich czujników smogu zainstalowanych na terenie miasta. Z uwagi na badania oraz potwierdzoną jakość czujników, na chwilę obecną rzetelne informacje dostarczają jedynie czujniki firmy Airly, zainstalowane w śródmieściu przy ul. Leonarda oraz na Barwinku, w Bilczy oraz w Nowinach. Jeżeli wynik wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 (rano) powyżej 130 μg/m 3 , ustala się, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów publicznego transportu zbiorowego do godziny 24.00 tego dnia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Kielcach realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kielce oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. (w przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10 użyte będą wyniki z pozostałych stacji).

Bezpłatna komunikacja, w naszym projekcie, ma obowiązywać wszystkich pasażerów. Jest to znacznie łatwiejszy logistycznie sposób, kasowniki są zaklejane lub blokowane. Codzienni użytkownicy komunikacją czują się rownież „docenieni”, gdyż nie omija ich możliwość bezpłatnego korzystania z autobusów.