Konkurs na Dyrektora ZTM „od nowa”. Konkretniejsze i lepsze wymagania wobec kandydatów.

Urząd Miasta ponownie ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora ZTM


Minimum 80%

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, poprzednia edycja konkursu została unieważniona.

Do drugiego etapu (z 14 kandydatów), przeszło 10 osób. W tej części zakwalifikowani musieli sprawdzić się w pytania testowych, czyli osiągnąć minimum 80% punktów. Do testu ostatecznie przystąpiło 8 z 10 osób – nie przystąpił m.in Krzysztof Adamczyk, który był typowany na lidera w konkursie. Żadna z tych osób nie osiągnęła wymaganego wyniku – konkurs został unieważniony.

Nowe wymagania

Poprzednia edycja konkursu wzbudziła nieco kontrowersji. Zarzucano m.in., że wymagania nie odpowiadają miejscu, w którym wygrany ma pracować. Możecie o tym przeczytać TUTAJ. Szczególnie brak znajomości Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym, było dość zadziwiające – szczególnie wśród ekspertów.

W nowej wersji naboru na stanowisko dyrektora, Prezydent już na pierwszym miejscu wymaga znajomości aktualnie obowiązujących przepisów ustawyo publicznym transporcie zbiorowym.

Jeżeli ambicją nowych władz miasta jest stworzenie realnej alternatywy wobec samochodu osobowego w Kielcach, to nowego Dyrektora ZTM czeka ciężka, merytoryczna praca – mówił nam Michał Pyzik, autor Planu Transportowego dla miasta Kielce. Transport zbiorowy w Kielcach potrzebuje wiele fundamentalnych zmian, takich jak choćby remarszrutyzacja linii czy przebudowa układu przystankowego. Można być pewnym, że opór co do rewolucyjnych zmian, zarówno wśród urzędników jak i społeczeństwa początkowo może być duży, dla tego tym bardziej ważnym jest, żeby profesjonalista tym procesem zmian zarządzał – wyjaśnia Michał Pyzik.

Kandydaci

Konkurs składa się z 4. etapów:

1)    weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji i pracy pisemnej dotyczącej koncepcji funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach,

2)    test wiedzy i umiejętności;

3)    rozmowa kwalifikacyjna;

4)    sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Na stanowisko dyrektora zostanie wybrana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz otrzyma pozytywną opinię psychologa (członka Komisji), dotyczącą jej predyspozycji kierowniczych.

Dokumenty można składać do dnia 1 kwietnia 2019 r. (włącznie).

Szczegóły dla zainteresowanych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ