Remarszrutyzacja staje się faktem! W kwietniu pierwszy etap zmian. Trzy linie do likwidacji, siedem pojedzie inaczej [MAPY]

Długo wyczekiwana, potrzebna od 10 lat optymalizacja komunikacji miejskiej wreszcie staje się faktem.

Historyczny układ

Obecna siatka połączeń komunikacji miejskiej pamięta jeszcze koniec ubiegłego wieku. Poza drobnymi korektami, większość linii kursuje na niezmienionych trasach, przez co cały układ jest kompletnie niewydolny. Autobusy kursują rzadko, często wożąc powietrze zamiast pasażerów. P

Po odejściu na emeryturę Dyrektora ZTM, nie musieliśmy długo czekać na śmiałe i potrzebne decyzje p.o Dyrektora, Barbary Damian, które dają szansę na realną przebudowę siatki połączeń. Na podstawie licznych sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego, ZTM przeanalizował funkcjonalność istniejącego układu komunikacyjnego, a także niski poziom satysfakcji z oferowanych usług, który potwierdza systematyczny spadek liczby przewożonych pasażerów. Świeże spojrzenie młodej osoby na komunikację miejską, dokładna analiza pozwoliły wypracować szereg zmian!

Pierwszy krok

Remarszrutyzacja, bo tak oficjalnie nazywa się reorganizacja i optymalizacja siatki połączeń dotknie niemal całego miasta, ale będzie wdrażana etapowo.

Dla dobra pasażerów, aby uniknąć zamieszania urzędnicy zaplanowali, że pierwszy etap obejmuje 10 linii autobusowych, z czego 3 linie zostaną całkowicie zlikwidowane. Spokojnie – nikt na tym nie ucierpi. Żaden rejon miasta nie odczuje likwidacji, gdyż będą one zastąpione innymi liniami. Nowe rozkłady jazdy będą dostępne już od 27 marca na stronie internetowej ZTM Kielce. Na przystankach i w pojazdach obsługujących linie, których dotyczą zmiany znajdą się plakaty i ulotki informacyjne.

Kierunek zmian jest słuszny i mam nadzieje, że będzie kontynuowany, a to co widzimy to tylko pierwszy etap zmianprzyznaje Michał Pyzik, autor planu transportowego dla miasta Kielce. Mamy zdecydowanie zbyt dużo linii miejskich, a ich częstotliwość jest niezadowalająca. To z kolei skutkuje trudnością z ich koordynacją na ciągach, a efektem jest tzw. „stadne kursowanie”. – zauważa. Docelowo powinna zostać zwiększona liczba linii autobusowych kursujących co 10 lub 15 minut co najmniej w godzinach szczytu, co oznacza, że część linii powinna zostać połączona. Dodatkowo należałoby dążyć żeby w ramach linii miejskich unikać jakichkolwiek przejazdów wariantowych – powinny one być stosowane okazjonalnie, a niestety do dziś były one regułą – to utrudnia zrozumienie układu linii przez mieszkańców. – wyjaśnia Pyzik.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że istnieje droga do szybkiego zoptymalizowania układu linii autobusowych w Kielcach polegająca na pewnym jego uporządkowaniu, ale niezależnie należy przygotowywać Kompleksowe Badania Ruchu z bardzo dokładnymi pomiarami napełnień na całej sieci, żeby wraz z otwarciem Centrum Komunikacyjnego w miejscu dworca PKS i po zakończeniu trwałości projektu unijnego (który dotyczy m.in. linii 102-114) wprowadzić układ docelowy, oparty już o bardzo dokładny i szczegółowy materiał analityczny – dodaje Michał Pyzik.

PONIŻEJ ARTYKUŁU ZNAJDZIECIE MAPY DLA KAŻDEJ ZMIANY!

Niesławna „trójka” 

Linia nr 3 zostanie zlikwidowana. Obsługa komunikacyjna ulicy Wojska Polskiego i ul. Miodowicza będzie realizowana linią nr 1, która od Bukówki pojedzie trasą „trójki”, aż do ul. Żytniej, gdzie wróci na swoją trasę do Dobromyśla.

Kontrowersyjna „37”

Conajmniej kilkanaście – tyle było podejść do zmian trasy tej linii. Zawsze wiązało się to z dużym oporem społecznym, którego bał się ówczesny Dyrektor ZTM.

Linia 37 zostanie zlikwidowana. Zastąpi ją linia numer 44, która wszystkimi kursami zostanie skierowana od ulicy Długiej przez ulice: Skrajną, Malików i Batalionów Chłopskich.

Mieszkańcy osiedla KSM również nie odczują likwidacja tej linii, gdyż w zamian do pętli „Zagórska” pojedzie linia numer 112.

„40” wraca skąd przyszła

Powstała kilka lat temu, bo „dwójka” kursowała za często, więc rozbito ją na dwie linie. Teraz zostanie przez nią z powrotem „wchłonięta”.

Linia nr 2 kursować będzie w takcie co około 15 minut. Linia nie będzie obsługiwać alei Legionów – wszystkie kursy kierowane będą przez ulicę Ściegiennego i Jana Pawła II. Liczba kursów do osiedla Granice pozostanie bez zmian, ale realizowana będzie przez „dwójkę”.

Siedem linii pojedzie inaczej

LiniaKomentarz
1W związku z likwidacją linii nr 3 częściowej zmianie trasy ulegnie linia nr 1, autobusy linii nr 1 od Ronda Czwartaków pojadą przez ul. Wojska Polskiego, Miodowicza i Jana Pawła II.Dla mieszkańców ul. Kleckiej, Bukówki dojazd do ul. Wrzosowej oraz centrum miasta odbywać się będzie w relacji przesiadkowej np. z linią nr 34, której częstotliwość kursowania zostanie zwiększona – 15 minutowy takt.
2Linia zostanie połączona z linią nr 40. Zlikwidowane zostaną kursy wariantowe przez al. Legionów. Wprowadzony zostanie 16 minutowy takt.W celu zachowania obsługi komunikacyjnej al. Legionów zmienione zostaną trasy linii nr 44 i 54, które będą przebiegać przez ww. ulicę.
34W związku ze zmianą linii 112, wszystkie kursy linii nr 34 będą skierowane do Bukówki. Zlikwidowane zostaną odjazdy spod Castoramy. Wszystkie kursy wykonywane będą przez ul. Ściegiennego. Na linii zostanie wprowadzony 15 minutowy takt.
44W związku z likwidacją linii nr 37 częściowej zmianie trasy ulegnie linia nr 44, której autobusy pojadą od ul. Skrajnej przez ul. Malików do ul. Batalionów Chłopskich. Linia zostanie skierowana w dwie strony przez al. Legionów i ul. M.S. „Barabasza”.Likwidacja kursów wariantowych (część kursów kończy dziś przy Herby PKP, a część przy Malikowe – związane z poprawą obsługi do obiektu „Panattoni” i miejsc pracy przy ul. Skrajnej)
54Częściowa zmiana trasy: autobusy pojadą od ul. Pileckiego przez ul. Wapiennikową, al. Legionów, ul. Jana Pawła II, Żytnią, Okrzei, Łódzką, Olszewskiego, Pawią, 1 Maja do ul. Częstochowskiej. Linia skierowana zostanie w dwie strony przez al. Legionów.Synchronizacja z linią nr 44. Linia nr 54 zapewni obsługę ul. Olszewskiego i ul. Częstochowskiej.Dojazd z os. Pod Dalnią, os. Ślichowice do ul. Malików będzie realizowany wydłużoną po stronie zachodniej miasta linią 112
102Częściowa zmiana trasy polegająca na likwidacji przejazdu przez ul. Massalskiego i skierowanie wszystkich kursów z wjazdem w ul. Puscha (rekompensata za likwidacje linii 54)
112W związku z likwidacją linii nr 37 oraz linii nr 3 częściowej zmianie ulegnie trasa linii nr 112: wszystkie kursy linii zostaną skierowane do ul. Zagórskiej oraz wydłużona zostanie trasa przejazdu od ul. Malików przez ul. Szajnowicza – Iwanowa, Massalskiego do ul. Puscha.Wprowadzony zostanie 30 minutowy takt.