Miasto straci gwarancję na szyby hybrydowych autobusów? MPK jak na własnym folwarku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji traktuje autobusy hybrydowe jak swoją własność.

Bezpłatna gazetka

Nie od dziś bezpłatna gazetka propagandowa MPK budzi wiele kontrowersji. Jej zawartość to w większości po prostu reklamy ukryte pod nazwą „Pasażer”. Mimo zakazu umieszczania reklam w autobusach, MPK gazetkę jakoś ochroniło.

W sprawie umieszczania jej w autobusach, które są własnością MPK powiedzmy, że można „przymrużyć” oko, ale MPK rządzi się również własnością miasta, jaką są autobusy hybrydowe i unijne Solarisy obsługujące linie 102-114.

Montaż dystrybutorów gazet z uderzającym po oczach „GAZETKA BEZPŁATNA” w nowych autobusach hybrydowych od razu wzbudził nasz niepokój i okazuje się, że słusznie!

Solaris krytykuje 

Każde dodatkowe wyposażenie pojazdu związane z koniecznością montażu powinno być konsultowane z firmą Solaris wyjaśnia rzecznik prasowy producenta hybryd. Możemy doradzić klientowi najlepsze rozwiązanie (sposób montażu, odpowiednie mocowanie, itd).

KPK: Czy montaż dystrybutorów gazet i oklejanie kabin kierowców czarnymi taśmami ma wpływ na gwarancję?

Może to mieć wpływ na dalszą eksploatację pojazdu i na to , że w przypadku w którym ulegnie uszkodzeniu np. szyba,  wówczas naprawa gwarancyjna może zostać odrzucona w związku z zamontowaniem danego komponentu bez konsultacji z  producentem – poinformował rzecznik Solarisa, Mateusz Figaszewski.

KPK: Jak ocenia Pan naklejone na szybach taryfy opłat czy regulaminy przewozów?

Jest to raczej nietypowy sposób oklejenia. Zazwyczaj tego typu elementy naklejane są lub montujemy je w ramkach na ścianie kabiny kierowcy. Jeśli chodzi o naklejane informacje w fabryce na etapie produkcji, umieszczamy tam, gdzie życzy sobie tego klient, chyba że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. To samo dotyczy naklejania informacji przez klienta. Jeśli uznał, że chce przykleić istotne informacje dla niego to powinien to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem co do oznakowania pojazdów.

Zaniedbanie obowiązków?

Mimo naszych wcześniejszych pism i informacji, Dyrektor Sosnowski nie widzi problemu w „doposażeniu” autobusów hybrydowych przez MPK. Wielokrotnie informowaliśmy o problemie z dystrybutorami gazet czy zaklejonymi kabinami, lecz pozostało to bez większego odzewu. W części autobusów elementy zniknęły, a później pojawiły się ponownie.

W związku z powyższym, w trosce o dobro publiczne, jesteśmy zmuszeni do zawiadomienia prokuratury w sprawie możliwości popełnienia wykroczenia z Art. 231 KK. Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego tj.: Funkcjonariusz publiczny, który, […] nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego […], podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.