Nowelizacja ustawy o PTZ. Będą lepszy warunki socjalne kierowców autobusów, toalety oraz nowe obowiązki ZTM i MPK.

gf frak R3Dd BrX5 punkty socjalne mpk wroclaw 1920x1080 nocrop

1 czerwca 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja przepisów z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Szykuje się duża poprawa warunków pracy dla kierowców komunikacji miejskiej. Szczególnie w kwestii punktów socjalnych i toalet. 

Toaleta na każdej końcówce?

Ministerstwo określa, że przynajmniej na jednym krańcu linii komunikacyjnej powinna być zlokalizowana toaleta dla prowadzących pojazdy, a na krańcu, na którym jest wyznaczona przerwa na spożywanie posiłku, odpowiednie pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków. Co więcej, jeżeli planowany czas przejazdu linii komunikacyjnej pomiędzy krańcami przekracza 90 minut, to na drugim krańcu również wymagana jest toaleta.

Toaleta nie może znajdować się dalej niż 125 metrów od pojazdu. Liczba toalet powinna być dostosowana do liczby jednocześnie przebywających tam pracowników. Jeżeli korzysta z nich więcej niż 10 osób, organizator musi zapewnić oddzielnie toaletę damską i męską.

Obowiązek przerzucony na ZTM

dworzec 65
Punkt socj. na dw. autobusowym

Odwrócono zasady lokalizowania punktów socjalnych i toalet. Obecnie, zgodnie z przepisami, za dostęp pracowników do toalet odpowiada pracodawca, czyli MPK. Od 1 czerwca obowiązek ten spoczywać będzie na Organizatorze, czyli Zarządzie Transportu Miejskiego. Oczywiście przewoźnik będzie partycypować w kosztach i zapewniać wyposażenie punktów tj.: środki czystości, ręczniki papierowe i inne niezbędne akcesoria. 

Brak odpowiednich pomieszczeń zarówno sanitarnych, jak i socjalnych, na pętlach i końcówkach linii autobusowych i tramwajowych to obecnie główne problemy kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej. – czytamy w projekcie przepisów. Pracownicy w tych miejscach są w zasadzie pozbawieni możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb fizjologicznych i higienicznych. Brak dostępu do bieżącej wody oraz innych środków sanitarnych znacząco podnosi ryzyko zagrożenia zdrowia. Wprowadzenie proponowanych zmian zagwarantuje zachowanie podstawowych praw pracownika.

Kierowcy bezpieczniejsi

Wszystkie autobusy zakupowane od 1 czerwca 2021 będą musiały posiadać całkowicie zabudowaną kabinę kierowcy. Kabiny prowadzących pojazdy liniowe komunikacji miejskiej powinny być oddzielone od części pasażerskiej ścianką z drzwiami zamykanymi na zamek. W oknach zewnętrznych powinny znaleźć się rolety przeciwsłoneczne. Kabina w dodatku musi być obowiązkowo klimatyzowana. Pracodawca musi zapewnić kierowcom we wnętrzu minimalną temperaturę 18 st. C.