Piesi w niebezpieczeństwie. Za szerokie jezdnie i przejścia niezgodne z przepisami. Czas na zwężenia dróg.

Co drugie przejście dla pieszych jest niezgodne z powszechną wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wiele z nich nie spełnia także norm zawartych w rozporządzeniu.

Za szerokie jezdnie?

Cała ulica Grunwaldzka, 1 Maja i kilka innych ciągów na terenie miasta to miejskie „autostrady”. Liczne najechania na pieszych, zła widoczność, nieprawidłowa infrastruktura – to tylko kilka problemów, z którymi spotykają się piesi na terenie miasta.

Bez sygnalizacji? Tylko przez dwa pasy

Miasta wojewódzkie, ale również mniejsze – powiatowe, za cel poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2020 roku stawiają sobie jedno – bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Możliwości poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach jest oczywiście dużo. Może to być utworzenie wyspy dzielącej, budowa ronda, która dla pobliskich zebr oznacza np. wyposażenie je w nowy azyl. Poprawę widoczności na przejściu można uzyskać odsuwając od niego parkowanie przez montaż słupków czy zasadzenie zieleni. W pewnych sytuacjach poprawę daje montaż aktywnego przejścia dla pieszych. Na bezpieczeństwo na przejściach wpływają też większe zmiany w organizacji ruchu, np. wytyczenie pasów rowerowych, zmiana dozwolonej prędkości na danym odcinku drogi czy reorganizacja parkowania.

Zalecenia w przepisach

Przejście dla pieszych bez sygnalizacji stosowane jest na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o nie więcej niż dwóch pasach ruchu. W przypadku większej liczby pasów ruchu, należy stosować wyspy azylu, przejścia z ruchem sterowanym za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przejścia bezkolizyjne.

Czas na zwężenia lub światła

Grunwaldzka i 1. maja to istne miejskie autostrady. Ograniczenia prędkości właściwie są fikcyjne, a piesi muszą liczyć na to, że nikt ich nie zabije. Ulice te należy jak najszybciej zwęzić – co względem instalacji sygnalizacji świetlnej jest znacznie tańsze.

Pierwsze przejście znajduje się przy straży pożarnej – duże prędkości, zmiana pasów ruchu tuż za przejściem, złe oświetlenie i duża szerokość. Jezdnię w stronę Ślichowic należy zwęzić do 2 pasów, zaś w stronę miasta należy zwęzić wizualnie poprzez instalację słupków i oznakowania poziomego.

Drugie przejście znajduje się na wysokości bloków socjalnych. Należy tu zastosować wizualne zwężenie jezdni słupkami elastycznymi i oznakowaniem poziomym.

Przejście przy przystankach „Grunwaldzka / Mielczarskiego” należy pilnie doświetlić i wizualnie zwęzić słupkami elastycznymi i oznakowaniem poziomym.

ulicę 1 Maja, na skrzyżowaniu z Gosiewskiego, należy zwęzić do 2 pasów (likwidacja lewego, skrajnego pasa do lewoskrętu w Gosiewskiego)

Miasto musi pilnie wdrożyć rozwiązania, których brakuje – poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i nieustanna analiza rozwiązań stosowanych w Polsce.