Sąd upomina ZTM i MPK. Celowo nie zapłacili za skargę?

Po decyzji zaskarżenia wyroku KIO w sprawie przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach, MPK i ZTM nie wpłacili wymaganego prawem wpisowego do skargi.

Wiedzą, że przegrają?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach sp. z o.o. oraz Zarząd Transportu Miejskiego nie opłaciły wpisów od swoich skarg (każdy po 75 000 zł) na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego. Sąd wezwał skarżących do uzupełnienia braków w terminie do dnia 22 listopada. – poinformowała Prezes firmy Michalczewski, Aleksandra Michalczewska. Jest to ewidentnie nieprzemyślane i nieuczciwe postępowanie MPK oraz zamawiającego mające na celu jedynie przedłużenie postępowania skargowego przed sądem. Obydwie instytucje są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, którzy z własnego doświadczenia zawodowego wiedzą jakie konsekwencje niosą za sobą takie braki formalne. Ich wystąpienie powoduje, że następuje wydłużenie postępowania sądowego przynajmniej o miesiąc. W efekcie mieszkańcy Kielc i okolicznych miejscowości będą dłużej czekać na nowe autobusy oraz decyzję w sprawie uruchomienia kursów ekologicznymi autobusami hybrydowymi. To najbardziej odczuwalny skutek przeciągania przez zamawiającego oraz MPK Kielce zakończenia postępowania przetargowego.
Pragniemy dodatkowo przypomnieć, iż na rok przed ogłoszeniem przetargu na obsługę komunikacyjną miasta ZTM ujawnił jakimi środkami dysponuje na zakup usług przewozowych. Kwota ta była jawna także w momencie ogłoszenia przetargu. Tak duży postępowanie, jakie przygotowały Kielce, rządzi się swoimi prawami. Skarżący konkurent zrobił nieładny „skok” na klienta, dając wygórowaną cenę. Oceniamy to jako brak szacunku dla miasta i jego mieszkańców. Złożenie do Sądu Okręgowego nieopłaconej skargi oraz dotychczasowe bezpodstawne szkalowanie Michalczewski sp. z o.o. tylko pogłębia ten przekaz.
Od momentu doręczenia stronom wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 października skarżący, a w szczególności zamawiający- Zarząd Transportu Miejskiego nie dopatrzyli się nowych wątpliwości, a także nie podjęli żadnych czynności mający na celu uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od Michalczewski sp. z o.o.. Tym samym w świetle orzeczenia KIO jak i dotychczasowych wydarzeń nie zachodzą żadne przesłanki, które zasadnym czyniłyby przeciąganie w czasie postępowania przetargowego. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby w każdej chwili przystąpić do podpisania umowy, która jest korzystna dla każdej ze stron, a przede wszystkim dla mieszkańców Kielc.

 

Marian Sosnowski – Dyrektor ZTM Kielc
Warto zaznaczyć, że na ekscesy wokół przetargu, dyrektor ZTM Marian Sosnowski, wydał lekką ręką około 100 tysięcy złotych. Do tej kwoty dodać należy koszty obsługi prawnej oraz koszt wniesienia skargi do Sądu Okręgowego, który wniesie 75 tysięcy złotych

 

Przypomnijmy, Krajowa Izba Odwoławcza zarzuciła ZTM stronnicze odrzucenie oferty firmy Michalczewski z przetargu, poparte jedynie równie stronniczymi i niczym nie popartymi pismami od Prezydenta, który jest stroną w postępowaniu. MPK i ZTM nie zgodzili się z decyzją KIO i mimo sceptycznego podejścia do sprawy prawników, obie instytucje zdecydowały się złożyć skargę do Sądu Okręgowego w Kielcach.