ZTM ogłosił przetarg… ustawiony pod MPK? Zobacz, jakie mają wymagania.

ZTM ogłosił przetarg na 8. letnią obsługę transportu zbiorowego na terenie gminy Kielce i gmin przyległych. Miało być piękne, a wyszło… jak zwykle.

Branżowy portal Transport Publiczny

W ramach usługi przewoźnik otrzyma od ZTM 25 autobusów hybrydowych (10 przegubowych i 15 standardowych). Pozostałe będzie musiał zapewnić we własnym zakresie. Chodzi o 5 autobusów MIDI (mieszczących 55 pasażerów w tym 10 siedzeń), 87 autobusów MAXI (standardowych, 12 metrowych, mieszczących 90 pasażerów, 20 siedzeń), oraz 31 autobusów MEGA (przegubowych, mieszczących 135 pasażerów, 25 siedzeń). Co istotne, nie muszą być nowe. Zamawiający wymaga, by średni wiek taboru w czasie trwania umowy nie przekraczał 8 lat.

Rzecz jasna głównym faworytem przetargu jest kieleckie MPK. Zawsze jednak gdy na tego rodzaju usługi jest rozpisywane otwarte zamówienie, istnieje „niebezpieczeństwo”, że miejski przewoźnik nie wygra. W tym przypadku zresztą określenie „miejski” jest nieco na wyrost, bo MPK Kielce w 70 proc. należy do firmy Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza, co właśnie powoduje, że konieczny jest przetarg.

KASP zresztą powstał przed dekadą, przy okazji poprzedniego podpisywania umowy na przewozy. Miasto chciało wtedy sprzedać MPK i powierzyć komunikację w drodze konkursu. Po strajku pracowników, kilkunastodniowej posusze autobusowej na ulicach, podpisano porozumienie, w wyniku którego większość udziałów w MPK przejęła pracownicza spółka KASP.

Obecny przetarg to dla MPK być albo nie być, bo dotyczy całości przewozów w mieście. A otwarty przetarg zawsze jest ryzykowny, co pokazuje choćby przetarg sprzed dwóch lat w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zamiast PKM Jastrzębie wygrał Warbus, co spowodowało wielomiesięczne zamieszanie.

Skargi na MPK będzie rozpatrywać… MPK

Zgodnie z warunkami przetargu, Przewoźnik jest zobowiązany do załatwiania we własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji pasażerów w zakresie świadczonych usług oraz przekazywania do Zamawiającego kopii takich skarg i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich załatwienia (kopie odpowiedzi na skargi i reklamacje),

Zimą zamarzniemy, a latem ugotujemy

Mimo, że w innych miastach granica wynosi 5 stopni, to w Kielcach wynosi poniżej 0. Dopiero wtedy w autobusie włączone ma być ogrzewanie. Zapewnienia ZTM o klimatyzacji również poszły… do śmieci. ZTM nie wymaga montażu klimatyzacji ani ciepłych guzików w autobusach, które są obecnie używane. Natomiast obie funkcje będą musiały posiadać autobusy, które będą kupowane. Jeśli przetarg wygra MPK, to niestety nigdy wszystkie autobusy nie zostaną wyposażone w klimatyzację i ciepłe guziki. 

Limit wozokilometrów

Na podaną liczbę kilometrów składają się kilometry bezpośrednio wynikające z obsługi linii (bez kilometrów dojazdowych i zjazdowych). Oznacza to, że w Kielcach nigdy nie powstanie komunikacja miejska z prawdziwego zdarzenia z uwagi na brak kursów zjazdowych i dojazdowych.

Wiek

  • Średni wiek taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy nie może być wyższy niż 8 lat (nie uwzględniając autobusów będących własnością Zamawiającego).
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania usług przewozowych, będących przedmiotem zamówienia, taborem starszym niż 20 lat.
  • W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek dokonywać wymiany autobusów na autobusy nowe lub używane z tym, że wprowadzany do eksploatacji autobus używany nie może być starszy niż 5 lat.

Reklamy

Zakazu nie będzie Za wyjątkiem autobusów będących własnością Zamawiającego, Wykonawca może zamieścić reklamę na bokach (część lakierowana + oklejenie szyby 20 cm od górnej jej krawędzi. Dopuszczone będą reklamy typu fullback (tylna powierzchnia autobusu), które są najmniej inwazyjnym nośnikiem na autobusie. Warto dodać, że w większości dużych miast w Polsce od lat stosuje się już całkowity zakaz oklejania powierzchni bocznych autobusów. U nas ważniejszy jest interes ekonomiczny przewoźnika niż estetyka pojazdów.

Tablice Koralikowe i ekrany LCD

ZTM nie wymaga od Przewoźnika montażu tablic koralikowych oraz ekranu LCD. Jedynym wymogiem są monitory wyświetlające linię, kirunke, przystanki (te, które są już obecne w każdym autobusie). ZTM woli wydac publiczne pieniądze na zakup tablic koralikowych w osobnym przetargu.

Przetarg ustawiony pod MPK?

Pozostałe wymogi będą trudne do spełniania dla każdego przewoźnika, który nie jest Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Chodzi o doświadczenie w postaci wykonania w ciągu ostatnich trzech lat usług w zakresie publicznego transportu o wartości minimum 60 mln zł i wielkości minimum 10 mln wozokilometrów. Poza tym oferent musi zatrudniać na umowę o pracę minimum 350 kierowców, 25 pracowników zaplecza technicznego i 6 dyspozytorów. Kierowcy powinni posługiwać się językiem polskim co najmniej na poziomie B1. Oferent musi też mieć na terenie Kielc zajezdnię na 150 autobusów.

Co ciekawe, ale nie jest to najlepsza informacja dla kielczan, w przetargu w żaden sposób nie będą decydowały wysoka jakość techniczna oferowanych pojazdów, komfort pasażerów, czy kwestie ekologiczne. Kryteria są dwa – cena za wozokilometr (60 proc.) oraz warunki płatności (40 proc.). To drugie oznacza jedynie termin w jakim każdego miesiąca zamawiający będzie przelewał opłatę dla wykonawcy. Ponieważ w tak skonstruowanym przetargu każdy z oferentów zgodzi się na termin najbardziej wygodny dla ZTM, w praktyce o wszystkim zdecyduje cena.

 

ZTM po raz kolejny popisał się swoją niekompetencja i niewiedzą… Dziękujemy za troskę o dobro pasażerów Panie Dyrektorze!

 

Oferty można składać do 11 maja. Nieoficjalnie wiadomo, że do Przetargu planuje zgłosić się (poza MPK) 4 innych Przewoźników m.in ARRIVA.