ZTM ponownie otwiera się na współpracę. Nowe nazwy przystanków, zgodnie z naszą propozycją.

W ostatnich dniach Października, skierowaliśmy do ZTM pismo z kilkoma postulatami. 

Zmieniają nazwy ulic, ale nie informują ZTM. 

W piśmie do Pani Barbary Damian – wicedyrektor ZTM ds. komunikacji – poprosiliśmy o aktualizację nazw kilku przystanków, których obecne nazwy nie są zgodne z położeniem. Miejski Zarząd Dróg, stosunkowo nie dawno, zmienił nazwę ul. Toporowskiego. Niestety, podczas uchwały o zmianie nazwy ulicy, Radni Miasta nie wpadli na to, żeby podjąć uchwalę o zmianie nazw przystanków, które na niej leżą. Wicedyrektor ZTM przychylił się do naszego wniosku, w którym zaproponowaliśmy nowe nazwy dla kilku wiat. Wyglądają one następująco:

  • Jesionowa / Toporowskiego, zmieni nazwę na Jesionowa
  • Toporowskiego / Wojewódzka, zmieni nazwę na Marszałkowska / Os. Sady
  • Toporowskiego / Jesionowa, zmieni nazwę na Marszałkowska

Zgodnie z naszym propozycjami, stosunkowo niedawno, zmienione zostały również inne nazwy przystanków. Proponujemy nazewnictwo opierając się o inne miasta, a w tych, nazwy są jak najkrótsze – w miarę możliwości. Dlatego wprowadzono następujące zmiany:

  • Szczepaniaka park i Szczepaniaka stadion, zostały zmienione na Szczepaniaka I i Szczepaniaka II
  • Ks. Bpa. Jaworskiego oraz Bpa. Kaczmarka, zostały zmienione na same nazwiska tj.: Jaworskiego i Kaczmarka
  • al. Solidarności / Domaszowska, została zmieniona na al. Solidarności / al. Tysiąclecia
  • Warszawska Politech. i Warszawska / al. IX wieków Kielc (w stronę centrum), zostały zmienione na: Warszawska / Politechnika oraz Warszawska / Sąd

Staramy się, aby nazwy były czytelne i jasne dla pasażerów. Jeżeli gdzieś, jest błędna nazwa przystanków, albo masz propozycje do zmiany na lepszą – napisz do nas i uzasadnij swoją propozycję!

„13-ka” wieczorami tylko do Żniwnej?

O tym zadecydują badania napełnienia linii. Dyrektor Damian zaznaczyła, że zależy jej, aby z rozbudowującego się kampusu UJK, pasażerowie mieli możliwość bezpiecznego powrotu, nawet późnymi wieczorami. Ostatecznie, o kursach wariantowych „tylko do ul. Żniwnej”, zdecydują badania ruchu pasażerskiego. Zaproponowaliśmy skrócenie, tylko do ul. Żniwnej, wszystkich kursów wcześnie rano i późnym wieczorem.

„110-ka” zostaje bez zmian

W piśmie poruszyliśmy również temat, o który prosili nas od dawna pasażerowie. Chodzi o skrócenie trasy linii nr 110, późnymi wieczorami, tylko do ul. Olszewskiego. Powodem była dawna trasa linii nr 22. To dzięki tej linii, linia 110 kursuje dłużej niż do 20, a linia 22 kursowała tylko do ul. Olszewskiego. Propozycja została odrzucona mając na uwadze losy mieszkańców Os. Herby i rejony ul. Zakładowej, która obsługiwana jest bardzo małą ilością kursów wieczornych.