Będą nowe przystanki na Karczówkowskiej! ZTM uznał nasz wniosek i podaje lokalizacje.

Mapka Karczówkowska1 obrocony1
Na prośbę mieszkańców i pacjentów pobliskich przychodni, zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg z wnioskiem o utworzenie nowych przystanków autobusów w ciągu ul. Karczówkowskiej.
 

Problematyczne odległości

Mapka Karczówkowska
Mapka Karczówkowska

Obecne odległości międzyprzystankowe nie zapewniają nawet minimum przyjętych norm. Pasażerowie mają znacznie utrudnione korzystanie z komunikacji miejskiej w tym rejonie. Przystanki nie są również połączone w zespoły (pary), co utrudnia przesiadki i podróże w różnych kierunkach. Nowe propozycje zostały zweryfikowane przez ZTM i nieco zmodyfikowane. Kierując się najnowszą wiedzą dotyczącą lokalizowania przystanków autobusowych, urząd uznał za zasadne zlokalizowanie dwóch nowych przystanków.

 
Para przystanków zostanie zlokalizowana w okolicy Kolegium Szkół Prywatnych. Niestety jeden z przystanków, które proponowaliśmy (przy ul. Szkolnej, w kierunku ul. Jagiellońskiej) nie zostanie utworzony, gdyż w ocenie ZTM, odległość do kolejnych przystanków jest wystarczająca.
 
Przypomnieć należy, że zgodnie z projektem przebudowy skrzyżowania ulic: Karczówkowskiej i Jagiellońskiej, przystanek „Jagiellońska / Karczówkowska” po stronie DPS, zostanie przesunięty za skrzyżowanie, bliżej Ogrodu Botanicznego, w istniejącą już zatokę. Oznacza to, że rozwiąże on problem komunikacyjny dla obsługi linii 28, jadącej z ul. Karczówkowskiej w stronę Peryferii Miasta.
 
Zgodnie z zapowiedziami zmiany nazw przystanków, na czytelniejsze, zaproponujemy następujące:
1. „Karczówkowska I” ➞”Szkolna”
2. Nowy zespół przystanków ➞ „Kolegium Szkół Prywatnych” lub „Południowa”
3. „Karczówkowska II” ➞ „Słoneczna”

Kolej na ruch MZD

Problemem za ostatecznej drodze do utworzenia przystanków, może okazać się odporny na rozwój Miejski Zarząd Dróg. Urzędnicy wielokrotnie zdają się nie zwracać uwagi na transport zrównoważony i unikają promocji transportu publicznego. W konsekwencji nie zgadzają się na wiele przystanków, które chciałbym utworzyć ZTM.

Właśnie dlatego niezrozumiałym dla ans jest wchodzenie MZD w kompetencje ZTM. W miastach wojewódzkich to właśnie organizator transportu ustala i lokalizuje przystanki autobusowe i nadaje im nazwy. Dzięki temu zarząd dróg jest odciążony od takich decyzji i analizowania potrzeb, znacznie zmniejszona jest również biurokracja.

W Kielcach system tworzenia nowych przystanków, na podstawie wniosków odbywa się następująco:

1. Mieszkańcy kierują wniosek do MZD – Zarządcy Drogi

2. MZD kieruje wniosek do ZTM, żeby ten ustosunkował się wobec wniosku mieszkańców.

3. ZTM odsyła opinię.

4. MZD próbuje unicestwić plan i poddaje wątpliwość lokalizacji (bezpiecześtwo, przepustwość, niepewność), a w ostatnim czasie, MZD uznał za zasadne konsultowanie lokalizacji przystanków z Radą Miasta.

5. Ostatecznie MZD zgadza się (bądź nie).

To wszystko składa się na ogromną biurokrację i niepotrzebne opóźnienia.

Jak działa to w innych miastach?

  1. Mieszkańcy kierują wniosek do ZTM
  2. ZTM analizuje wniosek i ustala lokalizacje przystanków  i wysyła wniosek o utworzenie przystanków do MZD.
  3. MZD buduje przystanek
Zapoznaj się z nowymi lokalizacjami przystanków na zdjęciach:
[pdf-embedder url=”http://komunikacja-kielce.pl/wp-content/uploads/2021/08/Adobe-Scan-13.08.2021-obrocony.pdf” title=”Lokalizacje FOTO”]
 
Lokalizacja przystanków w PDF
[pdf-embedder url=”http://komunikacja-kielce.pl/wp-content/uploads/2021/08/Mapka-Karczówkowska1-obrocony.pdf” title=”Mapka Karczówkowska(1)-obrócony”]