Dworzec kolejowy będzie przebudowany. Szczegóły remontu, co zmieni się w budynku?

20210618155159Kce3.jpg 678 443
PKP S.A ogłosiły przetarg na kompleksową przebudowę dworca Kielce. Obiekt otrzyma nową elewację, a jego wnętrza zostaną całkowicie przebudowane. Obejrzyj wizualizacje nowego dworca!

Bez placu Niepodległości

Przedmiotem przetargu jest przebudowa dworca w Kielcach. Remont nie będzie dotyczył placu Niepodległości, przed dworcem, jest tylko niezbędnym elementem wizualizacji. Za jego przebudowę odpowiada miasto Kielce i nie wiadomo, jak będzie wyglądać po niej. Mamy nadzieję, że władze miasta pójdą po rozum do głowy i zazielenią to miejsce tworząc ekologiczną przestrzeń dla podróżnych i mieszkańców.
 

Tunel do rozbiórki  

W samej przebudowie przewidziano odkopanie, naprawę, izolację i przebudowę tunelu, wraz z zabudową wind prowadzących na perony. Wnętrze budynku zostanie poddane całkowitej modernizacji z usunięciem szeregu ścian konstrukcyjnych i wykonaniem nowych słupów żelbetowych.

Utrzymana zostanie dotychczasowa lokalizacja wejścia. Zaprojektowano reprezentacyjny hol. W hali dworca znajdą się kasy, toalety, centrum obsługi pasażera, poczekalnie, lokale komercyjne. Toalety znajdą się też w podziemiu. Na I piętrze przeznaczono pomieszczenia administracji dworca oraz pod wynajem dla Urzędu Miasta. Na II piętrze znajdą się pomieszczenia Polregio. Skrzydła boczne będą przeznaczone na funkcje komercyjne – przede wszystkim biurowe. W południowym skrzydle znajdzie się Straż Ochrony Kolei, a w północnym – Polregio.

Fasada będzie szklana. Zmiana wyglądu elewacji – z uwagi na ujęcie obiektu w ewidencji zbytków – będzie podlegała uzgodnieniom z konserwatorem zabytków. W pozostałej części zastosowane zostaną płyty fiberobetonowe, a w skrzydle południowym – panele fotowoltaiczne. Obiekt zostanie docieplony wełną mineralną.