Miasto zmienia nazwy ulic, a ZTM… nie zmienia nazw przystanków. „Nie ma takiej potrzeby”

Miasto zakończyło proces dekomunizacji ulic na terenie gminy Kielce.

Nowe ulice i ronda

Do dekomunizowanych nazw doszło kilka całkiem nowych ulic, które poprzednio nie miały nazwy. Podobnie sytuacja wygląda z rondami.

Istotną zmianą jest nadanie nazw dla ulic „technicznych” ciągnących się wzdłuż ul. Świętokrzyskiej. Ta po stronie kampusu UJK, zyskała nazwę Uniwersytecka, a po drugiej stronie prof. Taylora.

Jak wspomnieliśmy, nowe nazwy zyskały również ronda. Niewielkie, nowe skrzyżowanie u zbiegu ul. Karbońśkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa (przy BP) otrzymało imię płk. Zientarskiego. Bezimienne rondo na Os. Świętokrzyskim, u zbiegu ul. Nowaka-Jeziorańskiego i Jaworskiego, otrzymało imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, w skrócie „Cichociemnych AK”

Nie będzie nowych nazwy przystanków

We wszystkich miastach, wraz z podjęciem uchwały o nadaniu/zmianie nazwy ulicy, podejmuje się uchwałę zmieniającą nazwy przystanków. Niestety nie działa to tak w Kielcach.

ZTM twierdzi, że za nazwę przystanków odpowiada Miejski Zarząd Dróg, zaś MZD twierdzi, że to ZTM ustala nazwy, a oni je tylko akceptują. Mimo zapisu o nadawaniu nazw przystanków w obowiązkach ZTM, Zbigniew Michnicki, p.o Zastępcy Dyrektora ZTM nie poczuwa się do zmiany nazw.

UJK ma adres przy ul. Świętokrzyskiej. W związku z czym zmiana nazwy ulicy mogłaby wprowadzać w błądpoinformował Michnicki.

Mimo podjęcia uchwały w tej sprawie, ZTM utrzymuje, że nazwa ulic nie została zmieniona, a nawet jeśli, to nie ma potrzeby zmian nazw przystanków. Podobnie sytuacja ma się ze wspomnianymi rondami, które mimo krótkich i łatwych do zapamiętania nazw, nie zajmą miejsca w nazwach przystanków – BO NIE.