Ogólnopolski system nazewnictwa przystanków? Wypowiedz się w ankiecie!

Zmiana nazw przystanków, wprowadzając system ogólnopolski miałaby uporządkować tę część komunikacji miejskiej w Kielcach.

Przystanek komunikacyjny to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów linii komunikacyjnych. Przystanki są̨ istotnymi elementami układu linii komunikacyjnych. Służą̨ pasażerom rozpoczynającym i kończącym podróż̇, a także są miejscem przesiadek. Zadaniem naszego projektu nowego nazewnictwa przystanków jest ułatwienie pasażerom korzystania z linii komunikacyjnych oraz zaplanowania swojej podroży. Nazwy są jednym z komponentów informacji pasażerskiej pozwalającej na zaplanowanie podroży w możliwie najszybszy sposób, dlatego nazewnictwo musi być́ proste i jednoznaczne.

Proponowany przez nas system nazewnictwa przystanków opiera się̨ na zasadzie sprawdzonej i stosowanej w bardzo wielu miastach Polski i świata – zarówno wszystkich krajach Europy Zachodniej i Środkowej, jak i większości miast Europy Wschodniej i Rosji. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują̨ od wielu lat również̇ naszym kraju, m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach (na obszarze całego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego), Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu.

Powszechność́ tego rozwiązania ułatwia zaplanowanie podroży komunikacją zbiorową po Kielcach mieszkańcom i osobom przyjezdnym.System opiera się na powiązaniu konkretnych przystanków w tzw. zespoły przystankowe. Są to najczęściej dwa przystanki zlokalizowane naprzeciwko siebie lub kilka przystanków rozmieszczonych wokół skrzyżowania, placu lub dworca. Poprzez prostotę systemu należy rozumieć unikanie nazw długich i skomplikowanych, np. podawania nazw obu krzyżujących się ulic. Zasadą jest tworzenie możliwie najmniejszej liczby nazw w skali sieci komunikacyjnej, co również ułatwia korzystanie z przesiadek.

Określone powyżej zasady nazewnictwa niosą za sobą praktyczne korzyści:

  • krótkie nazwy przystanków są łatwiejsze do zapamiętania, niż te złożone z wielu wyrazów
  • dwucyfrowy numer obok nazwy przystanku wskazuje, po której stronie ulicy znajduje się przystanek: numery parzyste w stronę centrum, nieparzyste w stronę przeciwną, co znacznie ułatwia przesiadki i orientację w terenie
  • lepsze odzwierciedlenie w trasie przejazdu obsługi ważnych obiektów,
  • ułatwienie wyszukiwania połączenia do konkretnego punktu i z powrotem,
  • nazwy stosowane są na wszystkich elementach informacji pasażerskiej: przystankowych i internetowych rozkładach jazdy, tablicach kierunkowych i tzw. koralikach z trasą przejazdu w pojazdach, tablicach na słupkach i przystankach komunikacyjnych, schematach sieci komunikacyjnej, wyszukiwarkach połączeń,
  • łatwość wyszukiwania połączeń np. w wyszukiwarkach internetowych dzięki powtarzaniu się nazwy obiektu charakterystycznego w przystankach obowiązujących w obu kierunkach jazdy
  • łatwość opracowania czytelnych wykazów przystanków (np. na tablicy kierunkowej, przystankowym rozkładzie jazdy czy schemacie linii),
  • łatwiejsza orientacja w trasie przejazdu dla osób spoza Kielc.

Problem najłatwiej pokazać na przykładach, podając nazwe przystanku innego miasta, i nazwę tego samego przystanku, jeżeli wprowadzono by nazwy według kieleckiego systemu:

 

WYPOWIEDZ SIĘ W KRÓTKIEJ ANKIECIE!