Powstają nowe przystanki autobusowe przy ul. Langiewicza. Przed nami kolejny etap rozwoju komunikacji miejskiej.

W ramach projektu zagęszczania przystanków autobusowych na terenie miasta Kielce, ZTM we współpracy z Zarządem Dróg wyznaczył kolejne przystanki autobusowe.

Bliżej do NFZ i na osiedle

Od poniedziałku 8 marca rozpoczyna się przebudowa ulicy Wojska Polskiego, na fragmencie pomiędzy ulicami: Żeromskiego i Langiewicza. 

Ulica Langiewicza znana jest przez mieszkańców Kielc i okolic głównie z powodu mieszczącego się do do niedawna oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego. Niszczejący i niespełniający norm europejskich budynek został już opuszczony, a szpital dziecięcy przeniesiony. Wspomnienia jednak pozostaną raczej na zawsze.

To właśnie na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Langiewicza, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg wyznaczyli nowe przystanki autobusowe, które obsłużą (na chwilę obecną – tylko) linia 108. Utworzenie ich jest związane z projektem zagęszczania sieci przystanków autobusowych na terenie miasta i wpisuje się w europejską politykę zrównoważonego transportu. Wielokrotnie prosili o nie również mieszkańcy pobliskich bloków, którzy do najbliższych przystanków mają za daleko.

Przystanki zostaną zlokalizowane na pasie jezdnym, projektant obecnie nad tym pracuje, ponieważ w pierwotnej dokumentacji przystanki w tym obszarze nie były uwzględnione – wyjaśnia Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg. Sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie, gdy ostatecznie okazało się, że powstanie tam siedziba NFZ – dodaje rzecznik.

Rozwój kieleckiej komunikacji

Ponad 240 tysięcy złotych przeznaczonych zostało na projekt budowy nowych przystanków na terenie miasta. W ramach tej kwoty, w 2021 powstanie wiele nowych lokalizacji, w których zatrzymają się autobusy. Przystanki pojawiać się będą głównie z miejscach ze zbyt dużymi odległościami międzyprzystankowymi oraz tam, gdzie prosili o to pasażerowie.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, zainteresowanie transportem publicznym drastycznie spada wśród osób mieszkających dalej niż 400 m od przystanku.

Przykładowo w Warszawie, zgodnie z uchwałą miejskich radnych,  odległość dojścia pieszego do przystanku komunikacji w śródmieściu nie powinna przekraczać 300 m. Na pozostałym obszarze miasta ze zwartą zabudową i w strefie podmiejskiej, te odległości powinny wynosić odpowiednio 400 i 500 m.