Zmiany w Ustawie o Transporcie Publicznym. Seryjna zmiana nazw i szansa dla przystanku przy Dworcu PKP!

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym niewątpliwie wprowadziła rewolucję w komunikacji, której ostatni akt nastąpi w 2017 r., kiedy ostatnie przepisy w niej zawarte wejdą w życie. Komunikacja miejska została zliberalizowana i przybliżona pasażerowi. Ale organizatorzy nie mają łatwo.

Szansa dla ul. Żelaznej

O tym, że przystanek przy Dworcu PKP jest tylko po jednej stronie wie każdy. Dla jednych odległość z Dworca PKS jest nie duża, a dla innych zbyt duża. Jest to jednak prawie 500 metrów. Ustawa o lokalizacji przystanków mówi konkretnie i określa wymogi dla odległości między nimi. Dla przystanków w centrum miasta, odległość międzyprzystankowa musi mieści się między 250 – 400 metrów.

W przypadku ul. Żelaznej:  od Grunwaldzka / Mielczarskiego (lub ŻYTNIA) do Czarnowska PKS odległość wynosi 1 km!

Ustawa dokonała roszad w dotychczasowym porządku i kompetencje decydowania o przystanku przekazała mieszkańcom, czyli radzie gminy. Jednak wcześniejsze zasady na tyle usadowiły się w świadomości urzędników, że nowy porządek jest dla nich niezrozumiały. Teraz to rada gminy podejmuje decyzję o lokalizacji przystanku, a zarządca drogi może co najwyżej wprowadzić korektę w jego umiejscowieniu kierując się względami bezpieczeństwa i normami. Niestety Kielce sobie z tym nie radzą…

Jak wygląda to w praktyce?

ZTM, jako organizator, widzi potrzebę utworzenia nowego przystanku, szykuje więc po prostu uchwałę radnym miasta, którzy nie wnikając w jej treść uchwalają. Uchwała zaś wraca do niego, jako oficjalny dokument, który z polecenia przełożonych musi wdrożyć. Dlaczego uchwała jest konieczna? Bo bez uchwały przystanek nie istnieje – a musi widnieć w wykazie, mieć własną nazwę zgodną z systemem adresowym oraz numer kolejny. Bez uchwały, ZTM nie może nawet wydać zezwolenia na linię komunikacyjną uwzględniającą ten przystanek, a tym bardziej pobierać opłat za korzystanie z niego.

Ministerstwo wyjaśnia

Zawiłą procedurę wyznaczania przystanku komunikacyjnego według nowych zasad wyjaśnił branżowemu portalowi – Robert Stankiewicz, Rzecznik Prasowy Biura Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

– Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o drogach publicznych (nowy art. 20f) zarządca drogi jest zobowiązany uwzględnić uchwały rady wstępnie wskazujące lokalizację nowych przystanków i biorąc pod uwagę charakter drogi i warunki bezpieczeństwa ostateczną lokalizację wskazać.

– Przystanek komunikacyjny oznacza się znakami D-15, D-16 i D-17. Ich umieszczenie musi być przewidziane w projekcie zmian organizacji ruchu. Tą część realizuje właściwy dla danej drogi organ zarządzającym ruchem. Techniczne umieszczenie oznaczeń (znaki pionowe i poziome) i ich utrzymanie realizuje na własny koszy zarządca drogi. Zmiany w organizacji ruchu odbywają się wg standardowych procedur.

– Jeżeli wyznaczeniu przystanku towarzyszy budowa zatoki poprzez poszerzenie pasa drogowego, to budowa ta wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli prace mają odbyć się w istniejących granicach pasa, to wystarczy zgłoszenie prac budowlanych.

Zgodnie z ustawą, w transporcie drogowym w rozkładach jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora publicznego transportu zbiorowego. Jednostka samorządu terytorialnego jest suwerenna w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęliśmy inicjatywę uchwałodawczą w formie petycji do Rady miasta, aby ta podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji nowego przystanku

Będą zmiany nazw przystanków

Nowa Ustawa określa również szczegółowe zasady nazewnictwa przystanków komunikacji miejskiej. Okazuje się, że zgodnie z nią większość przystanków nazwy się… nieprawidłowo. Wielokrotnie nagłaśnialiśmy ten problem, ale ZTM tworzy co raz to nowe niezrozumiałe i długie nazwy przystanków, które nijak mają się do rzeczywistej lokalizacji przystanków. Może ZTM po prostu nie jest świadomy swoich działań?

Projekt zmian nazw większości przystanków jest już praktycznie gotowy. Ustawa przyjęła, że prawidłowe nazewnictwo to „typu warszawskiego”. Co to oznacza?

Rodz. 2, par. 3, punkt 6 „Tworzenie nazwy przystanku”

Nazwa przystanku dla komunikacji miejskiej powstaje następująco:

 • Nazwa rozpoczyna się nazwą miejscowości np.: Zagnańsk
  (poza terenem gminy głównej tj. Kielc)
 • Nazwa musi zawierać dokładne określenie lokalizacji przystanku
  (rozpoznawalne obiekty, firmy, instytucje lub numery działek, przy których
  znajduje się przystanek) np.: Zagnańsk Fabryka Mebli
 • Obok nazwy musi znajdować się numer przystanku utworzony na podstawie
  kierunku jazdy linii. np.: Zagnańsk Fabryka Mebli 01 / 02.
  Tworzenie numeru przystanku opisane poniżej

Rozdz. 2, par. 3, punkt 7 „Tworzenie numeru przystanku”

Skąd wziąć numer przystanku?

 • ciąg drogi rosnący tj.: w kierunku miasta = numery parzyste np.: 02, 04, 06
 • ciąg drogi malejący tj.: od kierunku przeciwny niż miasto – numery nieparzyste
  np.: 01, 03, 05
 • miejscowości tj.: parzysty lub nieparzysty zgodnie z numerami posesji np.:
  Zagnańsk ul. Kielecka 142 / Zagnańsk ul. Kielecka 137

Jeżeli chodzi o Kielce, to naszym mieście nie posiadamy stałego „systemu” nazewnictwa przystanków. Jest to duży błąd, gdyż wprowadza to niepotrzebne zamieszanie i spór wobec lokalizacji obiektów, ulic i samych wiat przystankowych. Przystanki są istotnymi elementami układu linii komunikacyjnych. Służą pasażerom rozpoczynającym i kończącym podróż, a także są miejscem przesiadek. Zadaniem nazewnictwa przystanków jest ułatwienie pasażerom korzystania z linii komunikacyjnych oraz zaplanowania swojej podróży. Nazwy są jednym z komponentów informacji pasażerskiej pozwalającej na zaplanowanie podróży w możliwie najszybszy sposób, dlatego nazewnictwo musi być proste i jednoznaczne. W większości miast polskich został opracowany „system nazewnictwa przystanków”, który ujednolica nazwy i ułatwia podróż.

System opiera się na powiązaniu konkretnych przystanków w tzw. zespoły przystankowe. Są to najczęściej dwa przystanki zlokalizowane naprzeciwko siebie lub kilka przystanków rozmieszczonych wokół skrzyżowania, ronda, placu lub dworca. Poprzez prostotę systemu należy rozumieć unikanie nazw długich i skomplikowanych, np. podawania nazw obu krzyżujących się ulic. Zasadą jest tworzenie możliwie najmniejszej liczby nazw w skali sieci komunikacyjnej, co również ułatwia korzystanie z przesiadek.

Przykładem zespołu przystanków jest ul. Żytnia, na której mamy… cztery przystanki autobusowe. Oczywiście ZTM nazwał je: Żytnia (x2) oraz Żytnia I (x2). Dlaczego? Bo mieli taką wizję. Nowy system zakłada zmianę na:

 • Żytnia 01 – numer nieparzysty, czyli z miasta tj.: dla kierunków Os. Kochanowskiego, Bukówka, KSM etc.
 • Żytnia 02 – numer parzysty, czyli do miasta tj.: dla kierunków Paderewskiego, al. IX wieków Kielc, Okrzei, Warszawska etc.
 • Żytnia 03 – numer nieparzysty, czyli z miasta tj.: dla kierunków: Grunwaldzka, Ślichowice, Jagiellońska etc.
 • Żytnia 04 – numer parzysty, czyli do miasta tj.: dla kierunków Czarnowska, Żelazna, Gosiewskiego

Większość przystanków w Kielcach zyska nowe nazwy, które będą krótkie i zrozumiałe nie tylko dla mieszkańców ale i pomogą w orientacji w terenie dla przyjezdnych oraz studentów. System ogranicza wykorzystanie nazw ulic, do nazw samych obiektów i tak, w kolejny zespół przystankowy powiązane zostaną przystanki przy Galerii Echo tj.:

 • Świętokrzyska Galeria Echo –> CH ECHO 02;
 • al. Solidarności Galeria Echo –> CH ECHO 01;
 • al. Soldarności / al. Tysiąclecia po stronie McDONALD’S) –> CH ECHO 03. 

Korekta będzie dokonana także w nazwach, które wprowadzały w błąd np:

 • Zagnańska / Stolarska –> SHL 01 / SHL 02
 • przystanki przy skrzyżowaniach ulic muszą nazywać się tak, jak ulica która przecina np.: al. Górników Staszicowski I –> Giętówka 01 / Giętówka 02,  
 • Żelazna PKP –> Dworzec Główny 01 / Dworzec Główny 02,
 • zaś Gosiewskiego, Czarnowska i Czarnowska PKS –> RDA 01 / RDA02 / RDA 03.

Na terenie miasta, nazwy nie będą mogły być dłuższe niż 15 znaków. Z nazw przystanków musza zniknąć także kościoły chyba, że nie ma innej możliwości np.:

 • al. IX wieków Kielc kościół św. Wojciecha oraz al. IX wieków Kielc szpital zyskają nazwę –> Szpital Św. Aleksandra 01 / Szpital Św. Aleksandra 02.


Czy ZTM jest gotowy na tak duże zmiany?

*Uwaga, podane w artykule nazwy przystanków są proponowanymi nazwami zawartymi w projekcie „Seryjna zmiana nazewnictwa przystanków na terenie gminy Kielce” i mogą zostać zmienione podczas podjęcia uchwały przez radnych miasta.