Jest uzasadnienie wyroku KIO, ale urzędnicy nie wiedzą co robić. „Konsultujemy orzeczenie z prawnikami”

ZTM podjął ostateczną decyzję o przedłużeniu przetargu o dwa miesiąca, bo… mają do tego prawo.

Wątpliwości urzędników

Zarząd Transportu Miejskiego ma ciągłe wątpliwości w sprawie dokumentacji firmy Michalczewski. Urzędnicy obawiają się, że Michalczewski nie zdąży wybudować pełnego, wymaganego zaplecza technicznego w 5 miesięcy od podpisania umowy. Innego zdania są zaś specjaliści oraz firma Michalczewski. Na początku zamierzają myć autobusy myjnią parową, z której z powodzeniem korzysta np.: firma PolskiBus. Myjnia parowa nie potrzebuje zezwoleń i może działać do czasu wybudowania standardowej myjni. O szczegółach możecie przeczytać TUTAJ. 

Michalczewski nie składa broni

Jak informuje Aleksandra Michalczewska – Prezes firmy Michalczewski – podtrzymujemy swoje stanowisko i jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania w terminie. Dostarczyliśmy do ZTM wszystkie dokumenty, których wymagali. Jeżeli zaś urzędnicy odrzucą naszą ofertę, to zaskarżymy sprawę do Sądu. 

Jeżeli sprawa trafi do sądu, miasto będzie musiało zapłacić firmie Michalczewski gigantyczne odszkodowanie. Apelujemy do urzędników – OPANUJCIE SIĘ!

Przypomnijmy, że prawo jest po stronie firmy Michalczewski. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła bowiem, że zamawiający ma prawo żądać od oferenta wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywania zamówienia. Niemniej jednak, nie można odrzucić oferty na podstawie samych wątpliwości.

Identyczna sprawa rozegrała się w stolicy

W 2015 roku Warszawa ogłosiła przetarg na obsługę kilkunastu linii autobusowych ponad setką pojazdów. Najtańszą ofertę złożyła firma Mobilis, a zaraz po niej dwie inne w tym firma Michalczewski. Firma Mobilis odwołała się od przetargu, gdyż… ZTM bezprawnie wzywał ich do uzupełnienia dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, w tym własnie myjnią autobusową. By zapewnić częściową ciągłość obsługi ogłoszono „awaryjny” przetarg na ośmiomiesięczną realizację przewozów łącznie 70 autobusami od 1 stycznia do końca sierpnia 2016 r. Równolegle ZTM Warszawa cały czas oceniał oferty w „dużym” przetargu. 19 listopada po ponad 3 miesiącach prac jeszcze raz wskazano, że najkorzystniejsze oferty w obydwu częściach zamówienia przedstawił Mobilis.

Normalne postępowanie

Możliwość składania odwołań od wyników przetargów jest naturalnym elementem procedury udzielania zamówień publicznych. Wyrok KIO w tej sprawie pokazuje, że na rynku przewozowym nie ma miejsca na nieuczciwe praktyki i bezpodstawne oskarżenia ze strony konkurencji. Byliśmy pewni, że dołożyliśmy należytej staranności w przygotowaniu oferty, bo mamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Decyzja KIO sprawiła, że znacznie pomniejsza się rola mechanizmu umożliwiającego wykluczenie przez zamawiającego oferentów ze względu na wątpliwości.

Przypomnijmy, że w przypadku niespełnienia przez firmę Michalczewski wymagań zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Operator będzie musiał płacić 1000zł kary za każdy dzień, obawy urzędników są więc bezpodstawne.

Przetarg na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach, został przedłużony o 60 dni tj. do 6 listopada br.