Organizacja komunikacji

Obecnie, w naszym mieście kursuje 69 regularnych linii autobusowych. Są to następujące linie:

0W 0Z 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16BIS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 C F Z N1 N2 

Wśród powyższych wyróżniamy:

  • Linie szczytowe: 23, 31, 41,
  • Linie nocne: N1, N2
  • Linie specjalne: A B Cx D E Fx G H J S Zx
  • Linia EXPO: 100
  • Linie unijne: 102 do 114
  • Linie szpitalne: 50 i 51
  • Linie gminne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 41, 42, 43, 45, 47
  • Linie bezpłatne (zero): 0z, 0w
Legenda:
Linia skreślona – linia zlikwidowana
Linie specjalne – kursują we Wszystkich Świętych (schemat poniżej) lub w Święto Kielce (linie B, D, E)
Linia EXPO – kursuje podczas sobotnich oraz niedzielnych wydarzeń w Targach Kielce
Linie unijne – linie powstałe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Polski Wschodniej, a obsługiwane są tylko przez pojazdy zakupione w ramach tego funduszu
Linie gminne – kursują na zlecenie danej gminy, która opłaca trasę poza terenem gminy Kielce
Linie szczytowe – linie uruchamiane na potrzeby uczniów bądź pracowników lub kursujące częściej w godzinach szczytu lub kursujące tylko w dni robocze
Linie szpitalne – kursują w relacji: Artwińskiego szpital – Artwińskiego szpital i są swoim odbiciem lustrzanym
Linie bezpłatne (zero) – zostały uruchomione celem ożywienia ruchu w ścisłym centrum miasta. Obsługiwane są wyłącznie pojazdami o długości nie większej niż 10 metrów. Przyrostki „z” oraz „w” oznaczają kolejno: zachód oraz wschód
mapa na Wszystkich Swietych-2014-kpk
Natężenie linii o wysokiej częstotliwości kursowania