Zarząd Transportu Miejskiego

ztm1

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach to odłam Urzędu Miasta zajmujący się koordynowaniem transportu zbiorowego. Powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany uchwałą Nr IX/156/2003 Rady Miejskiej w Kielcach w formie zakładu budżetowego Gminy Kielce.

Zarząd Transportu Miejskiego decyduje o przebiegu tras autobusów czy lokalizacji przystanków. Do jego zadań należy m.in. planowanie, organizacja i koordynacja układu komunikacyjnego oraz rozkładów jazdy linii w Kielcach, a także w innych gminach aglomeracji.

Zarząd Transportu Miejskiego zleca wykonanie przewozów operatorowi wyłonionemu na podstawie przetargu. Operatorem w Kielcach jest, niestety, tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.

ZTM ma prawo do: karnego zmniejszania kwoty, którą płaci przewoźnikowi za każdy przejechany kilometr, do nałożenia kar za niewykonane kursy, renegocjację oraz zerwanie umowy w przypadku naruszania prawa lub umowy. Obecny wykaz kar, które ZTM może nakładać na MPK, dostępny jest TUTAJ

 

Zarząd Transportu Miejskiego kierowany jest przez: mgr. inż. Mariana Sosnowskiego, jego zastępcę mgr. Barbarę Damian oraz kierownika działu Przewozów mgr. Zbigniewa Michnickiego

Barbara Damian – wicedyrektor ZTM (fot. RK)
Marian Sosnowski - Dyrektor ZTM Kielce
Marian Sosnowski – Dyrektor ZTM Kielce
Zbigniew Michnicki – kierownik działu Przewozów ZTM (fot. RK)

 

 

 

 

 

RK – Radio Kielce