Zarząd Transportu Miejskiego

ztm1

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach to jednostka Urzędu Miasta zajmujący się koordynowaniem transportu zbiorowego. Powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany uchwałą Nr IX/156/2003 Rady Miejskiej w Kielcach w formie zakładu budżetowego Gminy Kielce.

Zarząd Transportu Miejskiego decyduje o przebiegu tras autobusów czy lokalizacji przystanków. Do jego zadań należy m.in. planowanie, organizacja i koordynacja układu komunikacyjnego oraz rozkładów jazdy linii w Kielcach, a także w innych gminach aglomeracji.

Zarząd Transportu Miejskiego zleca wykonanie przewozów operatorowi wyłonionemu na podstawie przetargu. Operatorem w Kielcach jest, niestety, tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.

ZTM ma prawo do: karnego zmniejszania kwoty, którą płaci przewoźnikowi za każdy przejechany kilometr, do nałożenia kar za niewykonane kursy, renegocjację oraz zerwanie umowy w przypadku naruszania prawa lub umowy. Obecny wykaz kar, które ZTM może nakładać na MPK, dostępny jest TUTAJ

Zarząd Transportu Miejskiego kierowany jest przez: mgr. Barbarę Damian