Kary umowne

Kary umowne są załącznikiem do umowy między ZTM, a przewoźnikiem.

L.pRodzaj uchybieniaKara za każdy przypadek
1Niewykonanie kursu przewidzianego rozkładem500,00
2Przyśpieszenie kursu ponad 2 minuty100,00
3Opóźnienie kursu ponad 4 minuty100,00
4Pominięcie przystanku100,00
5Zmiana trasy bez uzasadnienia200,00
6Brak biletów u kierowcy, podczas niesprawności automatu.150,00
7Niesprawny kasownik100,00
8Wykonanie kursu pojazdem mniejszym niż przypisany.500,00
9Uszkodzona, nieczytelna lub nieprawidłowo funkcjonująca tablica kierunkowa100,00
10Skargi od pasażerów100,00 - za każdą udowodnioną
11Brak oświetlenia50,00
12Niesprawne ogrzewanie lub jego brak 100,00