Kary umowne

Kary umowne są załącznikiem do umowy między ZTM, a przewoźnikiem.

Pozostałe, mniej istotne z punktu widzenia pasażera kary, dostępne są w pełnym wykazie kar dostępnym w Umówię TUTAJ